Pieaugušo izglītotāji diskutē par digitālajām kompetencēm un to vienotu izpratni atbilstoši DigComp 2.2. ietvaram

Pieaugušo izglītotāji diskutē par digitālajām kompetencēm un to vienotu izpratni atbilstoši DigComp 2.2. ietvaram

  • 22. maijs, 2024. gads
  • 0 comments

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) un projekts “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” sadarbībā ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju (LIKTA) “Digitālās nedēļas 2024” ievaros 17. maijā īstenoja semināru pieaugušo izglītotājiem “Ceļā uz vienotu izpratni par digitālajām kompetencēm: teorija un prakse”. Semināra mērķis bija aktualizēt un veicināt pieaugušo izglītotāju un pieaugušo izglītībā iesaistīto diskusiju par digitālajām kompetencēm un to vienotu izpratni atbilstoši Eiropas Iedzīvotāju digitālo kompetenču ietvaram DigComp 2.2. Seminārā uzstājās nozares eksperti un dalījās gan ar teorētisko informāciju, gan praktisko pieredzi un ieteikumiem.

Mūžizglītības programmu īstenotājiem, tajā skaitā arī ikvienam neformālo izglītības programmu nodrošinātājam, būtiski ir izprast Eiropas Iedzīvotāju digitālo kompetenču ietvaru DigComp 2.2., kā arī veicināt tā ieviešanu nacionālā līmenī. Tikpat būtiski ir apzināt labās prakses piemērus un jau līdz šim novērotos izaicinājumus, veidojot neformālo izglītības programmu saturu atbilstoši DigComp 2.2. līmeņiem, kā arī novērtējot zināšanas, prasmes un attieksmes DigComp 2.2. līmeņa noteikšanai.

Semināru atklāja un uzrunājot tā dalībniekus klātienē un attālināti IZM Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperte Jeļena Muhina uzsvēra: “Vienotā izpratne ir būtiska dažādos līmeņos – gan politikas veidotājiem, plānojot cilvēkkapitāla attīstību un sadalot resursus, gan darba devējiem, nosakot prasības darba ņēmējiem un nodrošinot savu darbinieku attīstību, gan dažādu izglītības programmu satura veidotājiem un īstenotājiem. Tāpat arī izglītības pakalpojumu saņēmējiem ir svarīgi komunicēt vienotā valodā par mācīšanās rezultātiem. Digitālo prasmju jomā vienotu izpratni un strukturētu pieeju nodrošina Eiropas Iedzīvotāju digitālo kompetenču ietvars DigComp, kas palīdz sazināties vienā valodā par digitālām kompetencēm ne tikai valsts, bet visas Eiropas ietvaros. Izglītības sistēmā secīgi ieviešam kompetencēs un mācību rezultātos balstītu pieeju, arī attiecībā uz digitālo prasmju novērtēšanu, mācību vajadzību noteikšanu un plānošanu. Formālajā izglītībā šādu strukturētu pieeju atbalsta izglītības standarti un tajos iekļautas prasības. Neformālās izglītības būtība ir citādāka, to nevar standartizēt. Vienlaikus kvalitāte un pārredzamība ir svarīgi arī neformālajā izglītībā”.

Uzrunājot semināra dalībniekus, LIKTA padomes locekle Dr. Māra Jākobsone atgādināja, ka pie digitālajām kompetencēm LIKTA sāka strādāt jau 25 gadus atpakaļ. Uz digitālajām kompetencēm un IKT zināšanām nozares asociācija skatās gan horizontāli, t.i. uz zināšanām un digitālajām prasmēm ikvienam iedzīvotājam, gan vertikāli, kas ir profesionālās IKT prasmes. Ņemot vērā, ka Eiropas Komisija ir rekomendējusi lietot Eiropas Iedzīvotāju digitālo kompetenču ietvaru DigComp 2.2., gan Latvijā, gan Eiropā esam virzībā uz to, kas šis ietvars arvien vairāk tiks lietots un tā izmantošana būs obligāta prasība.

Turpinot semināru Dr. Māra Jākobsone un LIKTA projektu eksperte Dr. Anda Krasavina uzstājās ar prezentāciju “Kas ir DigComp 2.2. un kā tas izmantojams mācību satura attīstībā un digitālo kompetenču vērtēšanai”. Prezentācijā tika apskatīti Eiropas Komisijas kopīgā pētniecības centra kompetenču sistēmas un instrumenti, DigComp 2.2. ietvars, digitālo prasmju līmeņi, ietvara izmantošana digitālo kompetenču novērtēšanā un attīstībā, kā arī rīki, kas latviešu valodā ir pieejami un izmantojami.

IZM Atveseļošanās fonda projektu ieviešanas nodaļas vadītāja Signe Briķe semināra dalībniekus informēja par DigComp ieviešanu nacionālajā līmenī un kompetenču kartēšanu individuālo mācību kontu (IMK) kontekstā.

Pieredzē par mācību programmu izstrādi un kartēšanu atbilstoši DigComp dalījās SIA FITA vadītāja Īrisa Zvagule. Prezentācijā tika uzsvērta DigComp nepieciešamība, demonstrēti kompetenču apraksta un citi piemēri.

Ar prezentāciju par digitālo prasmju sertificēšanu atbilstoši DigComp uzstājās SIA BDA pasniedzējs un pētnieks Uldis Zandbergs. Viņš ar semināra dalībniekiem sarunājās par sertifikācijas nozīmi, kā DigComp var būt noderīgs un pielietojams sertifikācijai.

Par izaicinājumiem, veidojot neformālās izglītības programmas atbilstoši DigComp līmeņiem, stāstīja un pieredzē dalījās Liepājas Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centra Personības izaugsmes un pilnveides nodaļas vadītāja Agnese Lejniece.

Nozares profesionāļu prezentācijām sekoja “Ātrie randiņi” ar ekspertiem, kuru laikā ikvienam semināra dalībniekam bija iespēja aprunāties ar pieredzējušajiem kolēģiem, izrunāt savā darba vidē aktuālos jautājumus, kas attiecas uz DigComp 2.2. ietvara ieviešanu un izaicinājumiem, kā arī saņemt vērtīgus padomus un ieteikumus.

Semināra noslēgumā nozares eksperti un klātesošie pieaugušo izglītībā iesaistītie speciālisti atzina, ka, gan lēmumu pieņēmējiem, gan nozares pārstāvjiem, ir jāturpina iesāktās sarunas un diskusijas, lai veicinātu ietvara ieviešanu neformālajā izglītībā. Atbilstoši Izglītības likumā noteiktajam un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 395 “Kārtība, kādā tiek izsniegtas atļaujas neformālās izglītības programmu īstenošanai”, kas stājās spēkā 2023. gada 19. jūlijā, izstrādātas “Vadlīnijas neformālās izglītības programmu izstrādei”, kas analizē un palīdz izprast prasības par neformālās izglītības programmu apraksta sagatavošanu un iesniegšanu, kā arī izglītības programmu īstenotāju atbildību par programmu saturu un īstenošanas kvalitāti.

Semināra pieaugušo izglītotājiem “Ceļā uz vienotu izpratni par digitālajām kompetencēm: teorija un prakse” video ieraksts pieejams ŠEIT.

Semināra materiāli pieejami ŠEIT.

Seminārs notika klātienē Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas Konferenču zālē, Rīgā, Paula Valdena ielā 5, kā arī ikviens interesents tam varēja sekot līdzi tiešraidei EPALE Nacionālā atbalsta dienesta un LIKTA Facebook profilos.

Semināru organizēja IZM sadarbībā ar LIKTA IZM īstenotā Eiropas Komisijas Erasmus+ projekta „EPALE Nacionālais atbalsta dienests” (Eiropas Komisijas Granta līgums Nr. 101074777—EPALE NSS LV) ietvaros.

Informācija tiešsaistē:
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva