Pieejami BIBLIO projekta ietvaros izstrādātie materiāli latviešu valodā

Pieejami BIBLIO projekta ietvaros izstrādātie materiāli latviešu valodā

  • 29. aprīlis, 2023. gads
  • 0 comments

Noslēdzies projekts “BIBLIO – Digitālās prasmes un kompetences Eiropas  bibliotekāriem” bibliotēku nozares speciālistiem un citiem interesentiem. Publicēti projekta laikā izstrādātie materiāli latviešu un angļu valodā ikvienam, kurš vēlas attīstīt vai sākt savu karjeru bibliotēku nozarē, pilnveidot digitālās, uzņēmējdarbības un caurviju prasmes, lai tās pielietotu inovatīvu pakalpojumu un risinājumu izstrādē.

Projekta ietvaros tikai veikts pētījums, lai identificētu bibliotēku darbinieku esošās un nākotnē nepieciešamās digitālās, uzņēmējdarbības un caurviju prasmes, lai mainoties bibliotēku lomai, tās speciālisti varētu piedāvāt apmeklētājiem inovatīvus pakalpojumus un risinājumus. Balstoties uz šo pētījumu, tika izstrādāti divi darba vietu profili un tiem pielāgotas mācību programmas. Lai veiksmīgāk īstenotu šīs mācību programmas, tika izstrādāta arī mācību metodoloģija un rīkkopa, kas sīkāk aplūko dažādas mācību metodes, materiālus un ieteikumus.

Visi izstrādātie materiāli tika pilotēti 4 projekta dalībvalstīs – Latvijā, Bulgārijā un Grieķijā un Itālijā, un kopumā pilotmācībās piedalījās vairāk nekā 400 dalībnieki. Pēc pilotmācību noslēguma, tika apkopoti dalībnieku ieteikumi, un izstrādātie materiāli uzlaboti saskaņā ar mācību dalībnieku, mentoru  un ekspertu rekomendācijām. Izstrādātie materiāli ir tulkoti arī latviešu valodā un ir brīvi pieejami bibliotēku nozares speciālistiem un citi interesenti.

Latviešu valodā pieejamie materiāli:

BIBLIO projektu īsteno konsorcijs, ko veido desmit partneru organizācijas no piecām ES valstīm: Beļģijas, Bulgārijas, Grieķijas, Itālijas un Latvijas. Projekta īstenošanā ir iesaistīti publisko bibliotēku tīkli, bibliotēku un arhīvu organizācijas, universitātes, profesionālās izglītības un apmācības (PIA) nodrošinātāji un Eiropas sadarbības tīkli. Projektu Latvijā īsteno SIA DMG un Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC)

Vairāk par projektu lasīt šeit.

Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību. Līguma Nr.: 608964-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-VET-NETPAR

#DigitalBiblio #digitalskills

Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Vidējs
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Iniciatīvas veids:
Starptautiska iniciatīva