Pirmais globālais forums par mākslīgā intelekta ētiku

Pirmais globālais forums par mākslīgā intelekta ētiku

  • 3. janvāris, 2023. gads
  • 0 comments

2022. gada decembrī Prāgā notika pirmais globālais forums par mākslīgā intelekta (MI) ētiku, ko organizēja Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts Čehija sadarbībā ar UNESCOŠī starptautiskā ekspertu sanāksme notika, pamatojoties uz iepriekš pieņemtajiem UNESCO vispārējiem ieteikumiem par mākslīgā intelekta ētiku.

Pasākumā īpaša uzmanība tika pievērsta tematam “Iekļaušanas nodrošināšana mākslīgā intelekta pasaulē” un novērtēts pašreizējā situācija vispārējo ieteikumu īstenošanā. Forumā tika izvērtēti valstu centieni veicināt MI ētisku attīstību un izmantošanu, izceļot labākās prakses piemērus labvēlīgas institucionālās vides veidošanā. Eksperti analizēja, kā UNESCO ieteikumi var kļūt par atbalstu ES dalībvalstu centienos veicināt uz MI balstītu tehnoloģiju attīstību kā perspektīvu globālā līmenī.

Foruma dalībnieki tika iepazīstināti ar inovatīviem instrumentiem, kuru mērķis ir atbalstīt ieteikuma īstenošanu. Tie ietver gatavības novērtēšanas metodiku un ētisko ietekmes novērtējumu. Šo rīku mērķis ir palīdzēt valsts līmenī saprast, cik lielā mērā tā ir gatava ieviest un izmantot MI tehnoloģijas ētiski un atbildīgi. Papildus tam arī sniegt atbalstu MI sistēmu iepirkšanā un izstrādē. Prognozējot iespējamos attīstības scenārijus un pēc iespējas samazinot riskus, kā arī risināt aktuālās sabiedrības izaicinājumus saskaņā ar UNESCO ieteikumos izklāstītajām vērtībām un principiem.

Digitālo prasmju līmenis:
Vidējs
Augsts
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Mākslīgais intelekts
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Ārpus ES
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva