Prasmju pilnveides pakta iniciatīvai jauna tīmekļa vietne

Prasmju pilnveides pakta iniciatīvai jauna tīmekļa vietne

  • 7. novembris, 2022. gads
  • 0 comments

Eiropas Komisija publicējusi jaunu Prasmju pilnveides pakta iniciatīvas tīmekļa vietni, kurā iespējams atrast jaunākās ziņas par aktivitātēm, kopienas resursiem un pierakstīties jaunumu lapai.

Eiropas Komisija 2020. gada 10. novembrī oficiāli uzsāka Prasmju pilnveides pakta iniciatīvu, kas ir viens no Eiropas Prasmju programmas darbības virzieniem. Tās mērķis ir aktivizēt privātās un publiskās ieinteresētās puses, investēt darbspējīgā vecuma cilvēku kvalifikācijas paaugstināšanā un pārkvalifikācijā, ievērojot un atbalstot šādus pamatprincipus:

  • Mūžizglītības kultūras veicināšana.
  • Ilgtspējīgu prasmju partnerību veidošana.
  • Prasmju piedāvājuma / pieprasījuma uzraudzība un prasmju vajadzību prognozēšana.
  • Diskriminācijas izskaušana, dzimumu līdztiesību un vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana.

Eiropas Prasmju programmas ietvaros Prasmju pilnveides paktam līdz šim ir pievienojušās vairāk nekā 700 organizācijas. Pievienoties Prasmju pilnveides paktam var ikviena organizācija, norādot vismaz vienu prasmju pilnveides sasniedzamo rezultātu. Piemēram, cilvēku skaitu, kas piedalīsies kvalifikācijas paaugstināšanā vai pārkvalifikācijā. Tiešsaistes pieteikuma veidlapa pieejama šeit

Eiropas Komisija pasludinājusi 2023. gadu par Eiropas Prasmju gadu. Visā ES tiks organizēti arī pasākumi un izpratnes veicināšanas kampaņas. To mērķis būs atbalstīt partneru savstarpēju mācīšanos prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas jomā. Prasmju pilnveides pakta iniciatīvai būs būtiska nozīme Eiropas Prasmju gada mērķa sasniegšanā.

#EUSkillsAgenda #EUIndustrialStrategy

Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Mākslīgais intelekts
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva