Publicētas jaunas vadlīnijas digitālas pratības veicināšanai

Publicētas jaunas vadlīnijas digitālas pratības veicināšanai

  • 7. novembris, 2022. gads
  • 0 comments

Šā gada 11. oktobrī Eiropas Komisija publicējusi vadlīnijas izglītotājiem, lai veicinātu digitālo pratību cīņā pret dezinformācijas izplatīšanos. Vadlīnijas ir daļa no Digitālās izglītības rīcības plāna un to mērķis ir uzlabot izglītojamo digitālo pratību, sniedzot praktiskas zināšanas.

Vadlīnijas piedāvā mācību materiālus un metodes jauniešu digitālo prasmju novērtēšanai un kritiskās domāšanas attīstīšanai, lai stiprinātu viņu informatīvo noturību. Turklāt ar labās prakses piemēriem mācot, kā digitālās tehnoloģijas izmantot atbildīgi un jēgpilni. Izglītotājiem nav nepieciešamas padziļinātas zināšanas digitālo prasmju jomā.

Saskaņā ar Eirobarometra datiem 80% Eiropas iedzīvotāju uzskata, ka viltus ziņas ir ļoti nopietns izaicinājums, ar ko saskaras visās valstīs. Tikai nedaudz vairāk kā puse no jauniešiem, kuri piedalījušies Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) pētījumā, norāda, ka ir mācījušies, kā atpazīt viltus ziņas un dezinformāciju.

Vadlīnijās sniegti praktiski noderīgi ieteikumi un aktivitāšu idejas, kas attiecas uz šādiem jautājumiem:

  • Kā mēs varam mudināt jauniešus domāt kritiski un pārbaudīt faktus?
  • Kādu informāciju klasificē kā dezinformāciju un atšķirt tās veidus?
  • Kas ir dziļviltojumi un kā tos atpazīt?

Papildus informācijai pieejama faktu lapa, infografika un video.

Pilnu publikācijas tekstu var lasīt šeit.

Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Mākslīgais intelekts
Mikroelektronika
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva