Publicēti pirmie valstu digitālo prasmju pārskati

Publicēti pirmie valstu digitālo prasmju pārskati

  • 7. jūnijs, 2023. gads
  • 0 comments

Digitālo prasmju un darbvietu platforma publicējusi digitālo prasmju pārskatus, kas sniedz padziļinātu ieskatu par dažādu valstu šī brīža situāciju un potenciālu digitālajā jomā. Katrā pārskatā ir iekļauta informācija par konkrētās valsts stratēģijām digitālo prasmju un digitālās transformācijas jomā, kā arī nozīmīgākajām iniciatīvām un pieejamām finansējuma iespējām.

Valstu digitālo prasmju pārskati ir pieejami 2 daļās:

  1. Pārskats par digitālajām prasmēm. Šajā daļā ir sniegts pārskats par digitālo prasmju attīstības vidi, tostarp informācija par valstu stratēģijām, kā arī finansēšanas iespējām. Turklāt tie sniedz ieskatu Nacionālajos atveseļošanas un noturības plānos, kuru mērķis ir mazināt digitālo plaisu un atbalstīt zaļo pārkārtošanos.
  2. Pieejamais finansējums. Šajā daļā sniegta informācija par pieejamām finansējuma iespējām iedzīvotāju, IKT un izglītības speciālistu, un citu jomu darbaspēka kvalifikācijas celšanai un pārkvalifikācijai. Tas aptver plašu finansējuma avotu klāstu, tostarp atveseļošanas un noturības mehānismus, un valstu finansēšanas programmas.

Pārskatos pieejamā informācija sniedz vērtīgu ieskatu gan privātpersonām, gan organizācijām, kas ieinteresētas pilnveidot digitālās prasmes un tiekties uz izvirzīto mērķu īstenošanu digitālās transformācijas apstākļos.

Pirmie pieci par valstīm publicētie pārskati:

#DESI #Home4DigitalSkills

Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva