Reaģējot uz ES darba tirgus pieprasījumu pēc kvalificētiem kiberdrošības speciālistiem

Reaģējot uz ES darba tirgus pieprasījumu pēc kvalificētiem kiberdrošības speciālistiem

  • 6. jūlijs, 2022. gads
  • 0 comments

Strauji mainīgajā digitālajā pasaulē Eiropas Savienības viens no galvenajiem uzdevumiem ir atbalstīt iedzīvotāju un organizāciju paradumu maiņu, kas nepieciešama, lai darbotos virtuālajā vidē, kura daudziem no mums joprojām nav labi pazīstama. Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra (ENISA) tiecas atbalstīt jaunu domāšanas veidu, kā saglabāt drošību jaunajā digitālajā laikmetā. 

ENISA oktobrī organizē Eiropas kiberdrošības mēnesi (ECSM), ko atbalsta Eiropas Komisija un dalībvalstis. ECSM ir ikgadēja kampaņa, kuras mērķis ir veicināt kiberdrošību iedzīvotāju un organizāciju vidū. Kampaņas ietvaros notiek pieredzes apmaiņa ar aktuālu digitālās drošības informāciju un dalīšanās ar labās prakses piemēriem. Kiberdrošības eksperti ir būtiska ekosistēmas daļa, kas izstrādā un īsteno risinājumus, lai pasargātu mūsu infrastruktūru un datu drošību no incidentiem un kiberuzbrukumiem. 

“Statistika par situāciju darba tirgū liecina, ka Eiropā pašlaik trūkst aptuveni 160 tūkstošu kvalificētu kiberdrošības speciālistu.” 

Kā novērst prasmju trūkumu un speciālistu trūkumu?

ES Kiberdrošības aģentūra cieši sadarbojas ar ekspertiem no visas ES, lai izstrādātu Eiropas kiberdrošības prasmju ietvaru. Tā mērķis ir panākt vienotu izpratni par darba tirgū pieprasītajām lomām, kompetencēm un to atzīšanu. Šādas zināšanas palīdzēs iedzīvotājiem gūt skaidru izpratni par mācību iespējām, zināšanām un prasmēm, kas viņiem vajadzīgas konkrētās profesijās, kā arī izlemt viņu turpmākās karjeras virzienu.

Aģentūra uzsākusi vairākas iniciatīvas, lai mudinātu jauniešus veidot karjeru kiberdrošības jomā. Kiberdrošības augstākās izglītības datubāze (CyberHEAD) ir tiešsaistes datubāze, kas izveidota, lai palīdzētu studentiem atrast augstākās izglītības līmeņa kursus. Potenciālie studenti, kurus interesē kiberdrošība, var lietot datubāzi, izmantojot tiešsaistes portālu, lai meklētu studiju programmas, pamatojoties uz savām prasībām, piemēram, atrašanās vietu, grādu, valodu, formātu un maksu. Datubāze palīdz popularizēt visas augstākās izglītības programmas kiberdrošības jomā, kas pieejamas visā ES teritorijā.

Aģentūra organizē arī “Eiropas kiberdrošības izaicinājumu” (European Cybersecurity Challenge), kurā tiekas jaunieši, lai sadarbotos un sacenstos kiberdrošības konkursā. Šis konkurss ir viens no daudzajiem, ko organizē gan valsts, gan starptautiskā līmenī. Šie pasākumi jauniešiem, kurus interesē karjera kiberdrošības jomā, dod iespēju pārbaudīt savas prasmes. Tas ir arī viens no veidiem, kā ENISA palīdz dalībvalstīm veidot kiberdrošības spējas, kas tām būs nepieciešamas nākotnē.

Vai kiberdrošība ir tikai augsta līmeņa speciālistiem domāta joma? 

Lai gan kiberdrosības speciālistiem ir vajadzīgas īpašas zināšanas inženierzinātnēs, tā ir daudzdisciplīnu joma. Kiberdrošības darbaspēkam ir vajadzīgas arī labas organizatoriskās, komunikācijas un citas vispārīgās kompetences. Komanda ar dažādām papildu prasmēm būs labāk sagatavota drošu kiberdrošības risinājumu izstrādei. Turklāt arī citās jebkuras citas jomas darbā ir kiberdrošības kompetences būs noderīgas.

“Izglītība ir jāuzskata par pamatu, lai visiem digitālā tirgus dalībniekiem būtu kopīga izpratne par kiberdrošību.” 

Vai simulācijas izmantošana var palīdzēt pilnveidot prasmes kiberdrošības jomā? 

Ņemot vērā straujo tehnoloģiju attīstību un IKT sistēmām un pakalpojumiem pieaugošo uzbrukumu skaitu, tehnoloģiju jomā strādājošajiem ir pastāvīgi jāuzlabo arī kiberdrošības prasmes. Efektīvs mehānisms šī izaicinājuma risināšanai ir tieši simulācijas un spēles, kurās dažādās situācijas, tehniskos elementus un veicamos pasākumus draudu novēršanai iespējams īstenot praksē un analizēt.

Kibereiropa (Cyber Europe) ir vēl viena ENISA pamatiniciatīva. Tā ir simulācija liela mēroga kiberdrošības incidentiem, kas var izvērsties par kiberkrīzi. Mācībās var analizēt progresējošus tehniskās kiberdrošības incidentus, kā arī īstenot sarežģītu darbības nepārtrauktības nodrošināšanu un krīzes pārvarēšanu dažādās situācijas. Ņemot vērā scenārijus, kuru pamatā ir reālās dzīves notikumi, tas dalībniekiem piedāvā daudzveidīgu mācību pieredzi.

“Balstoties gan uz indivīdu, gan organizāciju vismodernākajām kompetencēm un spējām, ENISA mērķis ir izveidot uzticamu un kiberdrošu Eiropu.”

#ENISA #CyberSecMonth #EuropeanCyberSecurityChallenge #CyberEurope

Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Kiberdrošība
Digitālo prasmju līmenis:
Eksperta
Augsts
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva