SELFIE for TEACHERS lietošanas rokasgrāmata latviešu valodā

SELFIE for TEACHERS lietošanas rokasgrāmata latviešu valodā

 • 11. oktobris, 2023. gads
 • 0 comments

Ir pieejams SELFIE for TEACHERS pašnovērtējuma rīka rokasgrāmata latviešu valodā, kuru sagatavojusi Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA)Tās mērķis ir sniegt norādījumus skolotājiem, pasniedzējiem, un pedagogiem, kā arī izglītības iestādēm un citām ieinteresētajām personām, kas vēlas izmantot SELFIE for TEACHERS pašnovērtējuma rīku profesionālajā izglītībā.

Rokasgrāmata sniedz lasītājam vispārēju izpratni par SELFIE for TEACHERS, aprakstot rīku, iepazīstinot ar tā izstrādes principiem, paskaidrojot, kā to izmantot, un sniedzot ieskatu par to, kā tas var atbalstīt skolotāju profesionālo mācīšanos viņu digitālās kompetences nodrošināšanai 6 jomās:

 1. joma: profesionālā iesaiste. Izmanto digitālās tehnoloģijas saziņai, sadarbībai un profesionālajai izaugsmei.
 2. joma: digitālie resursi. Iegūst, rada, kopīgo un koplieto digitālos resursus.
 3. joma: mācīšana un mācīšanās. Pārvalda un vada digitālo tehnoloģiju izmantošanu mācīšanas un mācību procesā.
 4. joma: vērtēšana. Izmanto digitālās tehnoloģijas un stratēģijas vērtēšanas uzlabošanai.
 5. joma: izglītojamo iespēju nodrošināšana. Izmanto digitālās tehnoloģijas, lai veicinātu integrāciju, personalizāciju un aktīvu izglītojamo iesaisti.
 6. joma: izglītojamo digitālās kompetences veicināšana. Ļauj izglītojamajiem radoši un atbildīgi izmantot digitālās tehnoloģijas informācijas, saziņas, satura radīšanas, labbūtības un problēmu risināšanas nolūkā.

Rokasgrāmata sniedz dažas vispārīgas vadlīnijas, kā arī soli pa solim instrukcijas, kā izmantot rīku. Tajā pašā laikā sniedzot atsauces uz papildus materiāliem un padomus par to izmantošanu.

Rokasgrāmata sastāv no četrām daļām:

 • rīka dizaina un izstrādes pamatelementi un principi;
 • rīka pamatfunkcijas;
 • precīzas instrukcijas,kā izmantot rīku;
 • izmantošanas piemēri rīka ieviešanai.

SELFIE for TEACHERS pašnovērtējuma rīka rokasgrāmata latviešu valodā pieejama šeit.

Plašāku informāciju par rīku, tostarp īsus videoklipus, infografikas un plakātus, var atrast SELFIE for TEACHERS tīmekļa vietnē.

Šī publikācija ir Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra (JRC) tehniskais ziņojums. Tā mērķis ir sniegt uz pierādījumiem balstītu zinātnisku atbalstu Eiropas politikas veidošanas procesam.

Dokumenta lokalizācija latviešu valodā nodrošināta Eiropas Komisijas finansētā projekta “European Platform for Digital Skills and Jobs in Latvia” (nr. 2020-LV-IA-0217) ietvaros.

#EiropasKomisija #DigCompEdu #SELFIEforTEACHERS_EU

Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva