Skaitļošanas domāšanas attīstība un prakse obligātajā izglītībā Eiropā

Skaitļošanas domāšanas attīstība un prakse obligātajā izglītībā Eiropā

  • 13. maijs, 2022. gads
  • 0 comments

“Digitālajam laikmetam gatava Eiropa” ir viena no svarīgākajām sešām Eiropas Komisijas prioritātēm 2019.–2024. gadamAtjauninātais Digitālās izglītības rīcības plāns (2021–2027) palīdzēs īstenot šo Komisijas izvirzīto prioritāti. Digitālās izglītības rīcības plāns ir politikas iniciatīva, kuras mērķis ir atbalstīt ES dalībvalstu izglītības un apmācības sistēmu ilgtspējīgu un efektīvu pielāgošanu digitālajam laikmetam. Digitālās izglītības rīcības plānam ir divas prioritārās jomas:

  1. prioritāte: veicināt augstas veiktspējas digitālās izglītības ekosistēmas attīstību;
  2. prioritāte: nostiprināt digitālās prasmes un kompetences, kas nepieciešamas digitalizācijas īstenošanai.

Pētījums par skaitļošanas domāšanas attīstību un praksi ir vērsts uz to, kā šī koncepcija tiek īstenota obligātajā izglītībā ES dalībvalstīs un citās Eiropas valstīs. Galvenais mērķis – ņemt vērā COVID-19 pandēmijas ietekmi un visas iespējas un izaicinājumus, ko tā ir radījusi digitālās transformācijas un izglītības jomās. Šo pētījumu finansēja Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības centrs (JRC), un to no 2021. gada aprīļa līdz decembrim veica Itālijas Valsts pētniecības padomes Izglītības tehnoloģiju institūts (CNR-ITD) kopā ar European Schoolnet (EUN) un Viļņas universitāti (VU).

Iepriekšējais JRC ziņojums sniedza pārskatu par pētījumu rezultātiem, kā arī par vietējā līmeņa un politikas iniciatīvām skaitļošanas domāšanas prasmju attīstīšanai obligātajā izglītībā Eiropā. Pētījuma mērķis bija izstrādāt koncepciju skaitļošanas domāšanas attīstībai obligātajā izglītībā un tā ietekmei uz politiku un praksi. Iegūtie pētījuma rezultāti tika ņemti vērā jaunākā pētījuma pārskata sagatavošanā.

Galvenie secinājumi

Pētījumā tika analizēta situācija 29 Eiropas valstīs, no kurām 18 ir dalībvalstis un septiņas — citas Eiropas valstis. Kopumā skaitļošanas domāšanas veicināšanai obligātajā izglītībā tika novērotas šādas galvenās pieejas:

  • Datorika kā atsevišķs mācību priekšmets, lai apgūtu skaitļošanas teorētiskos pamatus un to praktiskos pielietojumus informācijas apstrādei un skaitļošanai uz datoriem;
  • Starpdisciplināra mācīšanās pieeja, kurā datorikas mācību priekšmeta būtiskākie pamatjēdzieni ir daļa no visiem mācību priekšmetiem. Pedagogi kopīgiem spēkiem nodrošina skaitļošanas domāšanas prasmju pilnveidi.

Pētījumā arī norādīts, ka darbs pie reālās dzīves problēmām un studentu mudināšana veidot pašiem savas lietojumprogrammas, animācijas, videospēles utt. ir visefektīvākā pedagoģiskā pieeja skaitļošanas domāšanas prasmju pilnveidei. Izmantojot šīs metodes, studenti varēja pāriet no pasīviem tehnoloģiju patērētājiem kļūst par digitālā satura radītājiem, kas ir arī viens no galvenajiem mērķiem visas nozares ilgtspējīgai attīstībai.

Lai uzzinātu vairāk par īstenotajām iniciatīvām un ieteikumiem skaitļošanas domāšanas veicināšanai obligātajā izglītībā visā Eiropā, aplūkojiet pētījuma pārskatu ŠEIT.

Informācija tiešsaistē:
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Ārpus ES
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva