Studentiem iespēja bezmaksas apgūt Harvardas universitātes kursu

Studentiem iespēja bezmaksas apgūt Harvardas universitātes kursu

  • 7. augusts, 2023. gads
  • 0 comments

Rīgas Tehniskā universitāte piedāvā iespēju studentiem, kas šobrīd studē kāda no Latvijas universitātēm un jau neapgūst kādu no datorzinātņu programmām, bezmaksas apgūt datorzinātnes un programmēšanas kursu CS50, ko izstrādājusi Hārvardas universitāte.

CS50 ir viens no populārākajiem un atzītākajiem datorzinātnes kursiem pasaulē. Tas ir paredzēts studentiem bez iepriekšējām IT zināšanām. Tas ir ieguvis vairākas balvas, tostarp “labākais tiešsaistes kurss” no EdX.

Studiju kursa programma iekļauj tēmas, kas ir saistītas ar skaitļošanas domāšanu, abstrakciju, algoritmiem, datu struktūrām un datorzinātni kopumā. Studiju kursa ietvaros studenti iemācās programmēt bez ciešas sasaistes ar kādu konkrētu programmēšanas valodu.

Kurss sākas ar tradicionālu, bet visur esošu valodu C, kas ir mūsdienu jaunāko valodu pamatā un ļaus tālāk izprast funkcijas, mainīgos, nosacījumus, ciklus utt., kā arī to, kā strādā datori un to atmiņa. Pēc tam kurss pāriet pie Python — augstāka līmeņa valodas, un, tuvojoties semestra beigām, iepazīstina ar SQL, ar kura palīdzību var uzglabāt datus datu bāzēs, kā arī HTML, CSS un JavaScript – valodas, kas nepieciešamas, lai izveidotu tīmekļa un mobilās lietotnes. Kurss beidzas ar noslēguma darbu.

Priekšrocības, ko studenti var iegūt, mācoties CS50:

  • Apgūt svarīgas prasmes, kas būs nepieciešamas, lai konkurētu darba tirgū 21. gadsimtā. Datorzinātnes un programmēšana ir nepieciešamas prasmes daudzās nozarēs, tostarp tehnoloģijās, finansēs, veselības aprūpē un daudzās citās. 
  • Attīstīt problēmu risināšanas un kritiskās domāšanas prasmes. CS50 māca studentus domāt kritiski un efektīvi risināt problēmas. Šīs prasmes ir noderīgas ne tikai datorzinātnēs, bet arī jebkurā citā jomā.
  • Mācoties CS50, studenti var izmantot savas radošās domas, lai izveidotu jaunus un inovatīvus programmatūras risinājumus.
  • Sazināties ar citiem studentiem no visas pasaules. CS50 ir tiešsaistes kurss, kas nozīmē, ka studenti var mācīties no citiem studentiem no visas pasaules. 

Mācības paredzētas tiešsaistē vienu reizi nedēļā no plkst. 18:00-20:00. Periods: 4. septembris – 30. novembris

Dalībai kursos pieteikties šeit.

#digitalskills #RTU #CS50

Informācija tiešsaistē:
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Vidējs
Pamata
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva