UNESCO ziņojums par publiskā sektora digitālo pārveidi

UNESCO ziņojums par publiskā sektora digitālo pārveidi

  • 6. decembris, 2022. gads
  • 0 comments

UNESCO mākslīgā intelekta (AI) kapacitātes stiprināšanas darba grupa publicējusi ziņojumu “Mākslīgais intelekts un digitālā pārveide”, kurā izvērtēti būtiskākie priekšnosacījumi publiskā sektora digitālajai pārveidei. Šajā ziņojumā ir izklāstītas ierēdņiem nepieciešamās kompetences MI un moderno digitālo tehnoloģiju jomās. 

Gandrīz pusei no 198 pasaules valstīm nav stratēģijas digitālo prasmju attīstībai. Šādas stratēģijas ir nepieciešamas, lai veicinātu efektīvu digitālo pārveidi publiskajā sektorā. Visu valstu valdībām būtu jāizstrādā mērķi un prioritātes digitālajā jomā, lai noteiktā periodā sasniegtu pēc iespējas augstākus rezultatīvos rādītājus.

Mākslīgais intelekts (MI) ir sistēmas spēja pareizi interpretēt ārējos datus. Tam ir nozīmīga loma šā gadsimta sociālekonomisko izaicinājumu pārvarēšanai.  Eiropas Komisija 2021. gadā publiskoja savu redzējumu par Eiropas digitālo pārveidi līdz 2030. gadam un iepazīstināja ar veidiem, kā to paredzēts īstenot.

Lai pielāgotos digitālajam laikmetam, ierēdņiem nav jākļūst par informācijas tehnoloģiju jomas ekspertiem. Svarīgākais ir saprast mūsdienu tehnoloģiju tendences un to ietekmi uz sabiedrību. Lai nodrošinātu gatavību publiskā sektora digitālajai pārveidei, jāattīsta kompetences šādās jomās: digitālā plānošana un projektēšana, datu pārvaldība un aizsardzība, digitālā pārveides pārvaldība. Šīs kompetences jomas ietver tādas kompetences kā uz datiem balstīta politikas veidošana un digitālās stratēģijas izstrāde.

#UNESCO

Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Mākslīgais intelekts
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Iniciatīvas veids:
Starptautiska iniciatīva