Uzzini par digitālo prasmju novērtēšanas un pilnveides iespējām!

Uzzini par digitālo prasmju novērtēšanas un pilnveides iespējām!

  • 5. decembris, 2022. gads
  • 0 comments

Aicinām izmantot piedāvātos rīkus, lai labāk izprastu savu digitālo prasmju līmeni, novērtējot zināšanas, prasmes un attieksmi katrā no piecām Eiropas digitālo kompetenču ietvara iedzīvotajiem DigComp jomām. Pašnovērtējuma testu rezultātus var izmantot, lai mērķtiecīgāk izvēlētos apguvei nepieciešamās digitālo prasmju pilnveides mācību programmas.

MyDigiSkills pašnovērtēšanas tests

Digitālo prasmju līmeņa pašnovērtējums visās piecās DigComp jomās. Pēc testa iesniegšanas tiks saņemti rezultāti par esošajām prasmēm un iespējām digitālajā jomā. Testa jautājumi ietver 3 jautājumu tipus: zināšanas, prasmes un attieksme.

Pašnovērtējuma rīks “Pārbaudiet savas digitālās prasmes!”

Pašnovērtējuma rīks (DigSAT) palīdzēs labāk izprast digitālo prasmju līmeni. Tā ir iespēja darba devējiem būt labāk informētiem par savu darbinieku digitālajām prasmēm, kā arī meklēt un atrast kursus prasmju pilnveidei.

IKANOS pašnovērtējuma testi

Ikanos ir iniciatīva dažādām mērķauditorijām, lai veiktu sabiedrības digitālo prasmju novērtēšanu, atzīšanu un nepārtrauktu pilnveidi.
Testi ir paredzēti skolēniem un studentiem, pedagogiem un iedzīvotājiem kopumā. Pēc jebkura testa izpildes lietotājiem tiek izveidots un lejupielādēšanai pieejams personīgais digitālais profils, kas parāda sasniegumus katrā no DigComp ietvara kompetencēm.

IT Fitness pašnovērtējuma tests

Digitālo prasmju un zināšanu pašnovērtējuma tests skolēniem, studentiem un viņu pedagogiem. Tests ir pieejams divos grūtības līmeņos un pēc sekmīgas pabeigšanas tā dalībnieki saņem digitālo sertifikātu. Pedagogiem ir iespēja saņemt savu izglītojamo testa rezultātus un izmantot tos, lai izstrādātu jaunas vai pilnveidotu esošās mācību programmas.

Digital Skills Accelerator pašnovērtējuma rīks

Pēc pašnovērtējuma testa izpildes tiek saņemts personalizēts pārskats “Radara diagramma” par savu digitālo prasmju līmeni. Savus rezultātus iespējams salīdzināt ar citu personu rezultātiem un saņemt ieteikumus par vispiemērotāko apmācību, lai pilnveidotu savas digitālās prasmes noteiktās DigComp jomās.

e-CF Explorer pašnovērtējuma rīks

Tiešsaistes pašnovērtējuma rīks paredzēts IKT profesionāļiem un studentiem, lai novērtētu digitālo prasmju līmeni un izpētītu 30 IKT profesionālo lomu profilus. Tās ir tipiskākās funkcijas, ko veic IKT speciālisti jebkurā organizācijā. Rīks izstrādāts, pamatojoties uz Eiropas e-kompetenču ietvaru.

Platformā ir pieejama arī jaunākā informācija par dažādām digitālo prasmju pilnveides mācībām un karjeras attīstības iespējām Latvijā un Eiropā!

Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva