Vismaz piektdaļai Latvijas iedzīvotāju līdz 2027. gadam vēl jāapgūst digitālās pamatprasmes

Vismaz piektdaļai Latvijas iedzīvotāju līdz 2027. gadam vēl jāapgūst digitālās pamatprasmes

  • 22. maijs, 2023. gads
  • 0 comments

Digitālās tehnoloģijas un pakalpojumi, kā arī digitālā identitāte, drošība un kritiskā domāšana šobrīd ir aktuāla jebkuram Latvijas un pārējo ES valstu iedzīvotājam. Digitālo tehnoloģiju straujā attīstība pieprasa nepārtraukti pilnveidot digitālās zināšanas, lai mēs būtu veiksmīgi un konkurētspējīgi. Ar šādu atziņu aprīļa beigās izskanēja ikgadējā informatīvi izglītojošā kampaņa “Digitālā nedēļa 2023”.

2023. gadu Eiropas Savienība ir pasludinājusi par Prasmju gadu, un Digitālajā nedēļā priekšplānā tika izvirzītas uzņēmumu un katra iedzīvotāja digitālās prasmes biznesam un nodarbinātībai. Latvijas digitālās transformācijas pamatnostādnēs 2021.–2027. gadam viens no sasniedzamajiem mērķiem paredz, ka līdz 2027. gadam vismaz 70% iedzīvotāju būs apguvuši digitālās pamatprasmes. Saskaņā ar 2022. gada Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksu (DESI), patlaban tās piemīt tikai 51% Latvijas iedzīvotāju. Tas nozīmē: lai sasniegtu uzstādītos mērķus, digitālās pamatprasmes nāktos apgūt vēl piektdaļai iedzīvotāju.

“Digitālās nedēļas laikā partneri savos rīkotajos pasākumos aicināja ne tikai pilnveidot esošās digitālās iemaņas, bet arī pievērst uzmanību tām, kas kļūs īpaši svarīgas nākotnē. Digitālās tehnoloģijas nemitīgi attīstās, un tādējādi aktualizējas arī visas sabiedrības un uzņēmēju digitālās un kiberdrošības zināšanas. Šogad novērojām lielu iedzīvotāju interesi par jaunāko digitālo tehnoloģiju izmantošanu. Aicinu ikvienu arī turpmāk sekot līdzi tehnoloģiju attīstībai un būt zinošiem digitālās drošības jautājumos,” uzsver LIKTA prezidente prof. Signe Bāliņa.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos Gatis Ozols: “Digitālās prasmes ir priekšnosacījums, lai pilnvērtīgi izmantotu mūsdienu iespējas un droši skatītos tehnoloģiju piepildītā nākotnē. Tādēļ arī ministrijas izstrādātās “Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam” centrālu uzmanību veltījušas izglītībai šajā jomā. Pastāvīga savu prasmju pilnveide ir investīcija nākotnē, savukārt rūpes par visu iedzīvotāju, valsts sektora un uzņēmēju digitālo prasmju stiprināšanu ir mūsu kopējā atbildība Latvijas izaugsmei.”

“Jebkuru jaunu iemaņu, zināšanu un prasmju augļi plūcami ilgtermiņā. Padomi un informācija, ko Digitālās nedēļas pasākumos iestādes un organizācijas ir devušas sabiedrībai, kalpos ne tikai šogad, bet daudzu gadu perspektīvā. Būtiskākais ir ieinteresēt, iedvesmot un arī iedrošināt iedzīvotājus neatkarīgi no vecuma, izglītības, līdzšinējām digitālajām prasmēm vai darba pieredzes izmantot e-vides iespējas, lietotnes un rīkus, kas palīdz strādāt, sazināties, organizēt uzņēmējdarbību vai mācības vienkāršāk un kvalitatīvāk. Vienlaikus digitālā nedēļa ir iezīmējusi arī būtiskus izaicinājumus sabiedrības izglītošanā. Piemēram, bērniem un jauniešiem saziņai digitālajā vidē šobrīd ir pieejami visdažādākie rīki, kas nenodrošina uzticamu identitātes pārbaudi. Mums, vecākiem, ir jāpaļaujas, ka personas, kas ar mūsu bērniem mijiedarbojas dažādās platformās, kuru darbība faktiski netiek pārraudzīta, ir tādi paši bērni. Un tad pienāk pilngadība, kad mēs aicinām izmantot drošus rīkus studiju procesam, oficiālajai saziņai. Tas faktiski nozīmē, ka sākam izglītības procesu no jauna, tikai ar pieaugušo auditoriju, kurai jau ir digitālās vides paradumi un sava izpratne par to, kāda rīcība ir pareiza vai pieļaujama. Tāpēc ir svarīgi, lai viendabīga izpratne par digitālo higiēnu, rīkiem, drošības nosacījumiem un riskiem interneta vidē tiktu veidota jau kopš bērnības,” uzsver Latvijas Valsts radio un televīzijas centra valdes priekšsēdētājs Ģirts Ozols.

““Digitālās nedēļas 2023” plašās aktivitātes visā Latvijā un iedzīvotāju ieinteresētība, par ko liecina gan klātienes pasākumu apmeklējumi, gan tiešraižu skatījumi, ir apstiprinājums tam, ka sabiedrība izprot digitālo prasmju nozīmi un iespējas, kādas šīs prasmes paver cilvēku ikdienas dzīvē. Lielu darbu iedzīvotāju izpratnes veidošanā un digitālo prasmju apguvē vietējās kopienās ieguldījušas pašvaldību publiskās bibliotēkas, un šis darbs  turpinās un pilnveidojas. To mēs varam redzēt, atverot “Digitālās nedēļas 2023” tīmekļvietni – ļoti daudz dažādu digitālo prasmju un e-pakalpojumu mācību, konsultāciju un informatīvo pasākumu rīkots tieši bibliotēkās. Lai sasniegtu Eiropas Savienības Digitālās desmitgades ceļa mērķi par sabiedrības digitālo pamatprasmju plašu apguvi, tieši bibliotēkas ir viens no mūsu uzticamākajiem un zinošākajiem partneriem,” teic Kultūras informācijas sistēmu centra direktora vietnieks IKT jautājumos Jānis Ziediņš.

“Digitālās nedēļas 2023” ietvaros notika ap 450 dažādi pasākumi, kas bija tematiski sadalīti pa dienām un aptvēra jautājumus, kas bija noderīgi gan uzņēmējiem, gan skolotājiem un skolu jauniešiem, gan dažādu sociālo grupu pārstāvjiem, gan IKT nozares speciālistiem. Līdztekus centrālajiem pasākumiem risinājās kampaņas partneru organizēti pasākumi visos Latvijas reģionos skolās un bibliotēkās, nevalstiskajās organizācijās, pašvaldībās un uzņēmumos, kas bagātināja Digitālās nedēļas norisi. Tās organizēšanā Latvijā bija iesaistījušies vairāk nekā 200 reģionālie un nacionālie partneri – IKT nozares uzņēmumi, valsts iestādes, pašvaldības, bibliotēkas un nevalstiskās organizācijas.

Digitālā nedēļa Latvijā notika jau 14. reizi un tika organizēta Eiropas Savienības Prasmju gada (#EuropeanYearOfSkills) un ALL Digital Weeks 2023 (#ADWeeks2023) ietvaros. Kampaņu organizēja Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar galvenajiem partneriem – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Tet, Latvijas Valsts radio un televīzijas centru un Kultūras informācijas sistēmu centru.

#eprasmes23

Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva