Biblio-logo-FINALBIBLIO – Digitālās  prasmes un kompetences Eiropas  bibliotekāriem

(BOOSTING DIGITAL SKILLS AND COMPETENCES FOR LIBRARIANS IN EUROPE)

Projekts Nr. 612411-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-SSA

Projekts Nr. Nr. 612411-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-SSA “BIBLIO”  tiek īstenots Eiropas Komisijas “Erasmus+ KA2 / EACEA ” programmas ietvaros.

Projekta mērķis: Identificēt bibliotēku darbinieku  esošās un nākotnē nepieciešamās digitālās prasmes, lai mainoties bibliotēku lomai, tās speciālisti varētu piedāvāt apmeklētājiem inovatīvus pakalpojumus un risinājumus. Projekts palīdzēs  attīstīt  digitālo prasmju apguvi bibliotēku speciālistiem, izveidojot vienotu prasmju novērtēšanas sistēmu, kā arī mācību programmu, materiālus  un  veicinot profesijas atpazīstamību.

Projekta sagaidāmie rezultāti:

 1. Pētījums par esošajām un nepieciešamajām  digitālajām prasmēm bibliotēku nozarē strādājošiem un to darba profiliem;
 2.  Mācību Metodoloģijas izstrāde;
 3. Mācību  programmas izstrāde;
 4. Profesijas standarta izveide;
 5. Mācību  kursa izstrāde;
 6. Tiešsaistes apmācību  rīka izveide;
 7.  Nacionāla mēroga alianses izveide, iesaistot tajā bibliotēku nozarē strādājošos, apmācāmos, profesionālās organizācijas un citus interesentus;
 8. Projekta informatīvo materiālu izstrāde un izplatīšana.

Projekta ilgums: 36 mēneši (01.11.2019. – 31.10.2022)

Projekta koordinators: University of Bari Aldo Moro (UNIBA), Itālija

Projekta partneri:

 • The Central Institute for the Union Catalogue of Italian Libraries and Bibliographic Information (ICCU), Itālija
 • European Grants International Academy (EGInA), Itālija
 • Center for vocational training at University of Library Studies and Information Technologies (ULSIT), Bulgārija
 • Global Libraries – Bulgaria Foundation (GLBF), Bulgārija
 • SIA DMG – Data Media Group, Latvija
 • Culture Information Systems Centre (KISC), Latvija
 • Hellenic Open University (HOU), Grieķija
 • ALL DIGITAL, Beļģija
 • Public Libraries 2030 (PL2030), Beļģija

Vairāk par projektu lasīt šeit!

logosbeneficaireserasmusright_en

Share →