Subsidētās darba vietas (Atbalsts bezdarbnieka nodarbināšanai)

Subsidētās darba vietas (Atbalsts bezdarbnieka nodarbināšanai)

 • 29. decembris, 2022. gads
 • 0 comments

Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA) sadarbībā ar fiziskām un juridiskām personām organizē subsidēto darba vietu izveidi, kurās ievērojot vienlīdzīgu tiesību principu, tiek iesaistīti mērķa grupas bezdarbnieki.

Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākumi noteiktām personu grupām” (turpmāk – Pasākums) mērķis ir klientu nodarbināšana subsidētajās vai valsts līdzfinansētajās darba vietās, lai palīdzētu klientiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu klientu iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā. Pasākumu īsteno ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 un Nodarbinātības speciālā budžeta ietvaros.

Pasākumi noteiktām personu grupām – tā ir iespēja darba devējiem piesaistīt saviem uzņēmumiem vajadzīgos darbiniekus, subsidētajās darbavietās nodarbinot NVA reģistrētos klientus.

Pieteikties pasākumu īstenošanai darba devēji aicināti NVA filiālēs līdz 2023. gada 28. februārim, jo subsidētās darbavietas jāizveido līdz 2023. gada 31. martam. NVA reģistrēto klientu nodarbinātības ilgums 2023.gadā būs līdz 6 mēnešiem.

Kas var pieteikties:

 • Komersanti;
 • Pašnodarbinātas personas;
 • Biedrības vai nodibinājumi;
 • Kooperatīvās sabiedrības.

Kādi klienti tiek nodarbināti:

 • Personas ar invaliditāti;
 • Personas vecumā virs 55 gadiem, kuriem līdz vecuma pensijai ir atlikuši vairāk kā divi gadi;
 • Personas, kuras bijušas bez darba vismaz 12 mēnešus;
 • Personas ar bēgļa vai alternatīvās personas statusu;
 • Personas, kuriem līdz vecuma pensijai atlikuši ne vairāk kā divi gadi;
 • Personas vecumā līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri absolvējuši speciālo izglītības programmu.

Ko darba devējs iegūst?

 • vajadzīgo darbinieku un NVA līdzfinansējumu;
 • dotāciju līdz 1.5 minimālās mēneša darba algas apmērā klientam un dotāciju darba vadītāja atlīdzībai 10 euro apmērā par katru darba vadīšanas dienu;
 • vienreizēju dotāciju obligātās veselības pārbaudes izmaksām;
 • vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai klientam ar invaliditāti.

 

Mērķa grupa:
Bezdarbnieki un darba meklētāji