Digitālo prasmju resursi

0
Resursi

OECD rīkkopa “Going Digital”

OECD izstrādātā rīkkopa “Going Digital” palīdz valstīm izpildīt digitālās pārveides solījumus, novērtējot to digitālās attīstības stāvokli un nodrošinot rādītājus, kā arī politikas norādes un pasākumus galvenajām ieinteresētajām personām.

  • 29. decembris, 2023. gads
0
Resursi

DESI 2023 pārskats

Pirmajā ziņojumā par stāvokli digitālajā desmitgadē ir izvērtēts ES progress virzībā uz sekmīgu digitālo pārveidi, kā izklāstīts Eiropas Digitālās desmitgades politikas programmā 2030. gadam.

  • 14. oktobris, 2023. gads
0
Resursi

Motivācijas programma meiteņu iesaistei STEM

Rokasgrāmatas mērķis ir nodrošināt sākumskolas skolotājus ar nepieciešamajiem instrumentiem un resursiem, lai iedrošinātu un atbalstītu meitenes STEM izglītībā.

  • 19. jūlijs, 2023. gads
0
Resursi

Sociālo tīklu drošības ceļvedis

Drossinternets.lv ir apkopojis aktuālāko informāciju un izstrādajis ceļvedi, kurā apkopoti rīki, lai rūpētos par savu drošību internetā un ziņotu, nonākot problēmsituācijās.

  • 7. jūlijs, 2023. gads
0
Resursi

Co:RE Izglītības rīku komplekts

Izglītības rīku komplekta mērķis ir apkopot atjauninātus, uz pierādījumiem balstītus un praktiskus resursus izglītībā ieinteresētajām personām un palīdzēt pedagogiem labāk izprast, izmantot un atrast “labus” pētījumus par bērnu iesaistīšanos digitālajā vidē.

  • 21. jūnijs, 2023. gads