Digitālo prasmju resursi

0
Resursi

Motivācijas programma meiteņu iesaistei STEM

Rokasgrāmatas mērķis ir nodrošināt sākumskolas skolotājus ar nepieciešamajiem instrumentiem un resursiem, lai iedrošinātu un atbalstītu meitenes STEM izglītībā.

  • 19. jūlijs, 2023. gads
0
Resursi

Sociālo tīklu drošības ceļvedis

Drossinternets.lv ir apkopojis aktuālāko informāciju un izstrādajis ceļvedi, kurā apkopoti rīki, lai rūpētos par savu drošību internetā un ziņotu, nonākot problēmsituācijās.

  • 7. jūlijs, 2023. gads
0
Resursi

Co:RE Izglītības rīku komplekts

Izglītības rīku komplekta mērķis ir apkopot atjauninātus, uz pierādījumiem balstītus un praktiskus resursus izglītībā ieinteresētajām personām un palīdzēt pedagogiem labāk izprast, izmantot un atrast “labus” pētījumus par bērnu iesaistīšanos digitālajā vidē.

  • 21. jūnijs, 2023. gads
0
Resursi

BIBLIO projekta resursi bibliotēku nozares speciālistiem

Publicēti projekta laikā izstrādātie materiāli ikvienam, kurš vēlas attīstīt vai sākt savu karjeru bibliotēku nozarē, pilnveidot digitālās, uzņēmējdarbības un caurviju prasmes, lai tās pielietotu inovatīvu pakalpojumu un risinājumu izstrādē.

  • 29. aprīlis, 2023. gads