3DEXPERIENCE Edu e-grāmatu sērija “Ilgtspējīgām inovācijām nepieciešamās prasmes”

digitālās prasmes

3DEXPERIENCE Edu e-grāmatu sērija “Ilgtspējīgām inovācijām nepieciešamās prasmes”

  • 21. jūnijs, 2022. gads
  • 0 comments
Resursi

Mūsdienās daudziem IKT jomā strādājošajiem ir steidzami nepieciešama digitālo prasmju pilnveide un pārkvalifikācija. Dassault Systèmes sadarbībā ar 3DEXPERIENCE Edu – mūžizglītības platformu, kas izveidota, lai palīdzētu lietotājiem uzlabot prasmes un palielinātu nodarbināmības iespējas un inovācijas spēju, ir publicējis e-resursu kopumu “Ilgtspējīgām inovācijām nepieciešamās prasmes” — virkni e-grāmatu par nākotnes galvenajām digitālajām darbvietām, kas būs vajadzīgas IKT nozarei.

Šīs iniciatīvas pamatuzdevums ir apkopot informāciju par galvenajām jaunajām lomām un prasmēm IKT jomā. Iepazīstieties ar pamatprasmēm un darba perspektīvām par šīm četrām galvenajām darbavietām #3DXEDU:

Rūpnieciskais inženieris

Mehatronikas inženieris

Civilais inženieris

Sistēmu inženieris

Darbvietas tiek pārveidotas, un rodas jaunas darbvietas, kurās nepieciešamas jaunas prasmes. Digitālajām prasmēm darba tirgū ir augoša vērtība, tāpēc par to pilnveidi ir jārūpējas mērķtiecīgi un nepārtraukti.

 

Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes IKT profesionāļiem un digitālajiem ekspertiem.
Mērķa grupa:
Dažādās nozarēs strādājošie
Uzņēmēji
IKT speciālisti un profesionāļi
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valoda:
Angļu
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva
Metodoloģija:

Nav saistīts ar Eiropas digitālo kompetenču ietvaru DigComp vai e-Kompetenču ietvaru.

Mācību resursu veids:
Citi mācību materiāli