Atvērto izglītības resursu krājums projekta „Women4IT” ietvaros

WOMEN4IT

Atvērto izglītības resursu krājums projekta „Women4IT” ietvaros

  • 31. augusts, 2022. gads
  • 0 comments
Resursi

Paralēli mācībām un karjeras atbalsta aktivitātēm projektā „Women4IT” ir izstrādāta Atvērto izglītības resursu krātuve, kurā jebkurš interesents var atrast brīvpiekļuves mācību materiālus individuālai dažādu jomu apguvei. Mācību materiālus ir iespējams meklēt pēc dažādiem kritērijiem – valodas, mācību jomas, materiālu tipa un DigComp ietvara kompetenču jomas. Plašāka informācija par mācību resursiem pieejama šeit.

Projekta „Women4IT” mērķis ir dot iespēju jaunām sievietēm visā Eiropā sākt savu karjeru digitālajos darbos. Projekta ietvaros ir izstrādāti dažādi rīki, lai veicinātu sieviešu iesaisti IT nozarē un digitālajos darbos. Projekta galvenais mērķis ir attīstīt digitālās prasmes jaunām sievietēm, kuras ir pakļautas atstumtības riskam no darba tirgus, tādējādi uzlabojot viņu nodarbinātības iespējas. Projekts tika pilotēts septiņās Eiropas valstīs, un arī atvērtie izglītības resursi ir pieejami angļu, latviešu, lietuviešu, rumāņu, spāņu un grieķu valodās.

Šobrīd atvērto izglītības resursu datu bāzē pieejami vairāk kā 300 resursi un to skaits tiek regulāri papildināts. Datu bāzē iespējams atrast:
  • Angļu valodā – 89 resursus
  • Rumāņu valodā –  40 resursus
  • Latviešu valodā – 45  resursus
  • Lietuviešu valodā – 44 resursus
  • Grieķu valodā – 40  resursus
  • Spāņu valodā- 49  resursus

Visi izstrādātie materiāli un testi pieejami projekta Women4IT mājaslapā.

Women4IT projekts tiek īstenots no 2019. gada deviņās Eiropas valstīs, projekta ietvaros mācības ir notikušas sešās digitālo profilu jomās:

Mācību programmu partnervalstīs ir absolvējušas jau vairāk kā 900 jaunas sievietes. Mācības un karjeras atbalsta pasākumi tiek organizēti īstenojot starptautiskās partnerības projektu “Women4IT” (Nr. 2017-1-094), kas tiek finansēts Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas fonda jauniešu nodarbinātības programmas ietvaros un kura mērķis ir veicināt jaunu sieviešu iesaisti IKT profesijās un digitālajos darbos.

#Women4IT

Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes visiem
Mērķa grupa:
Jaunieši, skolēni
Sabiedrība kopumā
Studenti
Dažādās nozarēs strādājošie
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Kiberdrošība
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Latvija
Rumānija
Lietuva
Malta
Īrija
Grieķija
Spānija
Norvēģija
Beļģija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valoda:
Latviešu
Angļu
Rumāņu
Spāņu
Lietuviešu
Grieķu
Iniciatīvas veids:
Starptautiska iniciatīva
Metodoloģija:

Saistīts ar Eiropas kompetenču ietvaru DigComp.

Mācību resursu veids:
Citi mācību materiāli