Cēsu Digitālajā centrs piedāvā Digitālo prasmju novērtējuma rīku

Cēsu Digitālajā centrs piedāvā Digitālo prasmju novērtējuma rīku

  • 3. marts, 2023. gads
  • 0 comments
Resursi

Cēsu Digitālajā centrā ir izstrādāts rīks, ar kuru iespējams izvērtēt digitālās prasmes 6 kompetenču jomās un vairāk kā 20 dažādos tematos. Novērtējuma rezultātā uz norādīto e-pasta adresi tiks saņemts novērtējuma pārskats, kas parādīs kurās kompetencēs ir nepieciešams pilnveidot digitālo pratību un kā izskatās pašvērtējums pret uzrādītajām zināšanām. 

Lai varētu mērķtiecīgi plānot un piedāvāt piemērotas mācību aktivitātes digitālo prasmju pilnveidei, un to veiktu, balstoties nevis uz sajūtām, bet gan pieņemot datos balstītu lēmumu, Cēsu Digitālajā centrā kviens interesents tjek aicināts izpildīt šo visai garo prasmju novērtējuma testu. Mācību nodrošinātājiem tas sniedz iespēju piedāvāt pakalpojumu būtiski mērtķiecīgāk un pašvaldības finansējumu izmantot pārdomātāk. Iegūtie dati sniedz atgriezenisko saiti un parāda pašvērtējumu un zināšanu līmeni 6 dažādās digitālo prasmju kompetenču jomās:

  • Darbs ar ierīcēm
  • Informācija un datu lietpratība
  • Komunikācija un sadarbība
  • Digitālā satura radīšana
  • Drošība
  • Problēmu risināšana

Novērtējuma izpildes laiks ir 60+ minūtes. Tas sadalīts vairākās daļās un satur pašvērtējuma jautājumus, kā arī zināšanu pārbaudes jautājumus, taču izpildīšana jāveic vienā reizē. Pirms testa iesniegšanas atbildes netiks saglabātas sistēmā un tas nedos nekādu pienesumu. Neizpildiet šo novērtējumu laikā, kad esat noguris, jo tas būtiski samazinās spēju koncentrēties un iegūt objektīvu novērtējumu.

Novērtējums izpildāms divās formās: individuāli un organizācijas ietvaros. Ja novērtējumu izpildiet organizācijas vai uzņēmuma uzdevumā, izvēlieties to pildīt ar uzņēmuma e-pastu. Līdz ar to personu būs iespēja identificēt, un tas ļaus uzņēmumam vai organizācijai labāk plānot mācības, lai pilnveidotu darbinieku zināšanas. Abos variantos pēc novērtējuma izpildes uz e-pastu tiks nosūtīts pārskats, kurā būs redzamas detalizēts izvērtējums par katru no kompetence jomām, kā arī ieteikumi turpmākai pilnveidei.

Izbrīvējiet sev ne mazāk kā pusotru stundu laika un noskaidrojiet savu digitālo prasmju līmeni!

Anonīmi aizpildītie novērtējumi tiks izmantoti tikai apkopotā veidā un netiks analizēti individuāli.

Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes visiem
Digitālās prasmes izglītībā.
Mērķa grupa:
Uzņēmēji
Skolotāji; pasniedzēji
Pašvaldību un valsts iestāžu darbinieki
Dažādās nozarēs strādājošie
Sabiedrība kopumā
Studenti
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valoda:
Latviešu
Iniciatīvas veids:
Reģionālā iniciatīva
Metodoloģija:

Saistīts ar Eiropas digitālo kompetenču ietvaru DigComp 2.2.

Mācību resursu veids:
Pašnovērtējuma rīks