Darba tirgus prognozes 

Darba tirgus prognozes 

  • 30. novembris, 2021. gads
  • 0 comments
Resursi

Darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma dinamika dažādās profesijās un nozaru grupās, kur nepieciešamas digitalās prasmes, dažādos reģionos un valstī kopumā.

Prognozēs pieejama informācija par TOP 10 profesijām pēc vidējās algas un pieprasījuma un būtiskākajām digitālo prasmju kopām, kas nepieciešamas atbilstošās profesiju grupas darbiniekiem.

Sadaļā “Darbaspēka pieprasījums” ir informācija par nodarbināto skaitu, atalgojumu IKT nozarē, nepieciešamajām prasmēm un izglītības līmeni nozarē strādājošajiem reģionu griezumā.

“Darbaspēka piedāvājums” sniedz informāciju par NVA reģistrēto bezdarbnieku skaitu pēc vecuma grupām un dzimuma reģionu griezumā un valstī kopumā.

Sadaļā “Augstskolu tops” var gūt ieskatu par izglītības iestāžu absolventu nodarbinātības datiem iegūtās izglītības līmeņa griezumā.

Digitālo prasmju prognozes atbilstoši izvēlētajām prasmēm atlasa pieprasītās profesijas, kurās šīs prasmes ir nepieciešamas. Ikviens var uzzināt savām prasmēm atbilstošās profesijas.

Darbaspēka īstermiņa prognozēšana tiek veikta vienu reizi gadā (aprīlī). No pētījumiem metodikā tiek izmantotas darba devēju aptaujas. Darba devēju aptauja tiek izmantota, lai koriģētu darbaspēka īstermiņa prognožu rezultātus.

Darbaspēka pieprasījuma īstermiņa prognozes veidojas no divām komponentēm: paplašināšanās pieprasījuma un aizvietojošā pieprasījuma:

  • Paplašināšanās pieprasījums ir cieši saistīts ar ekonomikas izaugsmi, ekonomikai augot tiek radīta lielāka pievienotā vērtība, lai radītu lielāku pievienoto vērtību ir nepieciešams vairāk nodarbināto;
  • Aizvietošanas pieprasījums ir saistīts ar nodarbināto aiziešanu no savas profesiju grupas. Tam var būt vairāki iemesli: darba nespēja, migrācija, pensionēšanās, pāriešana darbā uz citu profesiju (profesionālā mobilitāte).

Metodika nodrošina darbaspēka īstermiņa prognožu iegūšanu, neveicot darba devēju aptauju. Tomēr, lai prognožu rezultāti būtu detalizētāki profesiju grupu griezumā, reizi gadā tiek veikta darba devēju aptauja. Darba devēju aptaujas izlase tiek veidota , lai iegūtie rezultāti būtu attiecināmi uz visu Latvijas darba tirgu.

Darba trigs prognožu pārskats pieejams šeit.

Informācija tiešsaistē:
Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes IKT profesionāļiem un digitālajiem ekspertiem.
Digitālās prasmes izglītībā.
Digitālās prasmes visiem
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Generic programmes and qualifications not further defined
Valoda:
Latviešu
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva
Kompetenču veids:
Darba tirgus īstermiņa prognozes, vidēja un ilgtermiņa prognozes, nodarbināto skaits, vidējais atalgojums, reģistrēto bezdarbnieku skaits, vakanču skaits, informācija par izglītības iestādēm.
Metodoloģija:

Nav saistīts ar Eiropas digitālo kompetenču ietvaru DigComp vai e-Kompetenču ietvaru.

Mācību resursu veids:
Metodoloģija
Mērķa grupa:
Uzņēmēji
IKT speciālisti un profesionāļi
Sabiedrība kopumā