DESI 2023 pārskats

DESI 2023 pārskats

  • 14. oktobris, 2023. gads
  • 0 comments
Resursi

2022. gadā Eiropas Savienības Padome pieņēma programmu “Digitālās desmitgades ceļš” ar konkrēti noteiktiem digitālajiem mērķrādītājiem, kurus Eiropas Savienības (ES) valstis tiecas sasniegt līdz 2030. gadam. Šā gada 27. septembrī iznāca pirmais ziņojums par stāvokli digitālajā desmitgadē, kurā ir izvērtēts ES progress virzībā uz sekmīgu digitālo pārveidi, kā izklāstīts Eiropas Digitālās desmitgades politikas programmā 2030. gadam.

DESI 2023 pārskats ir galvenais instruments, lai uzraudzītu Eiropas progresu ceļā uz digitāli nodrošinātu nākotni. Sniedzot visaptverošu pārskatu par galvenajiem rādītājiem un ļaujot veikt salīdzinošu analīzi, tas sniedz ieinteresētajām pusēm informāciju, kas nepieciešama pārmaiņu virzīšanai. Neatkarīgi no tā, vai runa ir par konkrētiem rādītājiem, valstu trajektoriju salīdzināšanu vai korelāciju pārbaudi, šis pārskats piedāvā plašu informāciju, kas ir brīvi pieejama. 

DESI 2023. gada indikatori

Šī dinamiskā stabiņu diagrammas funkcija ļauj lietotājiem izvēlēties konkrētu DESI indikatoru un gūt ieskatu par to, kādi ir dažādu valstu sniegumi. Iespēja filtrēt pēc indikatora, DESI perioda un valsts nodrošina pielāgotu pieredzi, kas ļauj veikt precīzu datu izpēti.

Valstu progresa salīdzinājums

Izpratnei par to, no kurienes nākam, ir izšķiroša nozīme, lai prognozētu turpmākās norises. Laika grafika diagrammas ļauj lietotājiem vizualizēt DESI rādītāju tendences, nodrošinot laika skalas grafiku. Izvēloties valstu grupu un salīdzinot tās ar Eiropas vidējo tendenci, ieinteresētās personas var gūt vērtīgu ieskatu par progresu un iespējamām trajektorijām. Šī funkcija kalpo kā kompass virzībai uz digitāli attīstītu Eiropu. 

Divu valstu salīdzinājums

Izkliedes diagramma ir spēcīgs salīdzinošās analīzes instruments. Katra valsts ir pārstāvēta kā punkts, un tās koordinātas atspoguļo divu atlasīto rādītāju vērtības. Šī iezīme ļauj grupēt valstis, pamatojoties uz šo rādītāju līdzību, piedāvājot niansētu izpratni par korelācijām. Lietotāji var arī tuvināt skatu, lai veiktu detalizētāku pārbaudei.

#DESI

Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Metodoloģija:

Saistīts ar Eiropas digitālo kompetenču ietvaru DigComp.

Mācību resursu veids:
Citi mācību materiāli
Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes IKT profesionāļiem un digitālajiem ekspertiem.
Digitālās prasmes izglītībā.
Digitālās prasmes visiem
Valoda:
Angļu
Mērķa grupa:
Skolotāji; pasniedzēji
IKT speciālisti un profesionāļi
Uzņēmēji
Pašvaldību un valsts iestāžu darbinieki
Dažādās nozarēs strādājošie
Sabiedrība kopumā
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva
Organizācija: