Metodiskie dārgumi – pedagogu profesionālajai izaugsmei un attīstībai!

digitālā krātuve pedagogu profesionālā izaugsme un attīstība

Metodiskie dārgumi – pedagogu profesionālajai izaugsmei un attīstībai!

  • 5. jūlija, 2022. gads
  • 0 comments
Resursi

“Metodiskie dārgumi” ir Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra (ZRKAC) izveidota digitālā krātuve, kurā pedagogiem un citiem izglītības nozares speciālistiem ir iespēja dalīties pieredzē un gūt ierosmi savas profesionalitātes pilnveidei. 

Dzīvojot pārmaiņu laikā, savstarpējā sadarbība un iespēja ātri un ērti dalīties ar informāciju ir īpaši svarīga. Mums katram ir savi profesionālie dārgumi – atziņas, metodikas, programmas vai citi vērtīgi materiāli. “Metodisko dārgumu” platformas mērķis ir uzlabot pedagogu ikdienas darbu, piedāvājot dažādus materiālus, lai gūtu ierosmi pilnveidot savu profesionalitāti.

Līdzdarbojoties Metodisko dārgumu platformā, mēs augam kopā.

Ja nepieciešama palīdzība, vēlaties pievienoties metodiskās glabātuves papildināšanā vai ir ierosinājumi, aizpildiet ziņojuma formu ŠEIT.

Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes izglītībā.
Mērķa grupa:
Skolotāji; pasniedzēji
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valoda:
Latviešu
Iniciatīvas veids:
Vietējā iniciatīva
Metodoloģija:

Nav saistīts ar Eiropas digitālo kompetenču ietvaru DigComp vai e-Kompetenču ietvaru.

Mācību resursu veids:
Metodoloģija