Digitālo prasmju dienasgrāmata “Esmu digitālā līmenī!”

Digitālo prasmju dienasgrāmata “Esmu digitālā līmenī!”

  • 13. aprīlis, 2023. gads
  • 0 comments
Resursi

Drossinternets.lv sadarbībā ar Drošāka interneta vēstnešiem ir radījis digitālo prasmju dienasgrāmatu “Esmu digitālā līmenī!”, kas paredzēta 10–15 gadus veciem bērniem, lai veicinātu medijpratības un digitālās prasmes attīstību.

Skolotāji un vecāki tiek aicināti izmantot dienasgrāmatā ietvertos uzdevumus un pārrunāt ar jauniešiem dažādus tehnoloģiju lietošanas aspektus, īpaši vēršot uzmanību uz bērnu un jauniešu labsajūtu, izmantojot tehnoloģijas. Dienasgrāmatā iekļautie uzdevumi ir viegli integrējami un izmantojami dažādos mācību priekšmetos, lai pilnvērtīgāk apgūtu dažādus ar drošu tehnoloģiju saistītus aspektus.

Dienasgrāmata “Esmu digitālā līmenī!” īpaša uzmanība vērta uz to, lai bērns un jaunietis apzinās, kādas emocijas rada tehnoloģiju lietošana, spēj tās kontrolēt, analizēt un izprast cēloņus. Dienasgrāmata vērš uzmanību uz tehnoloģijām, ka organisku ikdienas sastāvdaļu, kas spēlē būtisku lomu tajā kā bērns vai jaunietis jūtas.

Ar dienasgrāmatas palīdzību bērni un jaunieši varēs sekot līdzi savai ikdienas viedierīču patērēšanai un emocijām, kādas rodas no šīm darbībām. Dienasgrāmatā ir iekļauts arī tests, ar kura palīdzību bērni un jaunieši var pārbaudīt, vai nav pārāk aizrāvušies ar viedierīču izmantošanu. Lai mudinātu uz apdomīgu tehnoloģiju lietošanu dzīvē, jauniešiem tiek piedāvāts piedalīties eksperimentā “Diena bez sociālajiem tīkliem” un dokumentēt savas sajūtas šajā dienā. Savukārt, kritiskās domāšanas veicināšanai ir paredzēta sadaļa “Nepūt pīlītes”, kurā bērniem un jauniešiem ir jāizvērtē dažādu ziņu ticamība un jānovērtē ziņu avots. Dienasgrāmata arī mudina vērot apkārtējos – skolasbiedrus, draugus, un novērtēt šo cilvēku emocijas, runājot un pārspriežot dažādas tēmas. Dienasgrāmatas noslēgumā jaunieši un bērni var reflektēt un pārdomāt savus novērojumus un dienas laikā veiktās piezīmes gan par viedierīču lietošanu, gan par dažādām emocijām, kas var rasties dažādās situācijās.

Digitālo prasmju dienasgrāmatu “Esmu digitālā līmenī!” pieejama šeit.

Informācija tiešsaistē:
Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes izglītībā.
Mērķa grupa:
Jaunieši, skolēni
Skolotāji; pasniedzēji
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valoda:
Latviešu
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva
Metodoloģija:

Materiāls tapis sadarbībā ar Drošāka interneta vēstnešiem.

Mācību resursu veids:
Citi mācību materiāli