Digitālo prasmju dienasgrāmata “Esmu digitālā līmenī!”

Digitālo prasmju dienasgrāmata “Esmu digitālā līmenī!”

  • 13. aprīlis, 2023. gads
  • 0 comments
Resursi

Drossinternets.lv sadarbībā ar Drošāka interneta vēstnešiem ir radījis digitālo prasmju dienasgrāmatu “Esmu digitālā līmenī!”, kas paredzēta 10 – 15 g.v. bērniem, lai spertu soļus medijpratības un digitālās pratības pilnveidei.

Skolotāji un vecāki tiek aicināti izmantot dienasgrāmatā ietvertos uzdevumus, un pārrunāt ar jauniešiem dažādus tehnoloģiju lietošanas aspektu, īpaši vēršot uzmanību uz bērnu un jauniešu labsajūtu izmantojot tehnoloģijas. Dienasgrāmatā iekļautie uzdevumi ir viegli integrējami un izmantojami dažādos mācību priekšmetos, lai pilnvērtīgāk apgūtu dažādus ar drošu tehnoloģiju saistītus aspektus.

Dienasgrāmata “Esmu digitālā līmenī!” īpaša uzmanība vērta uz to, lai bērns un jaunietis apzinās, kādas emocijas rada tehnoloģiju lietošana, spēj tās kontrolēt, analizēt un izprast cēloņus. Dienasgrāmata vērš uzmanību uz tehnoloģijām, ka organisku ikdienas sastāvdaļu, kas spēlē būtisku lomu tajā kā bērns vai jaunietis jūtas.

Digitālo prasmju dienasgrāmatu “Esmu digitālā līmenī!” pieejama šeit. 

Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes izglītībā.
Mērķa grupa:
Jaunieši, skolēni
Skolotāji; pasniedzēji
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valoda:
Latviešu
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva
Metodoloģija:

Materiāls tapis sadarbībā ar Drošāka interneta vēstnešiem.

Mācību resursu veids:
Citi mācību materiāli
Informācija tiešsaistē: