Digitālo prasmju indikators 2.0

Digitālo prasmju indikators 2.0

  • 23. oktobris, 2022. gads
  • 0 comments
Resursi

Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības centrs (JRC) ir sagatavojis ziņojumu, kurā ir iekļauta atjaunināta metodika digitālo prasmju mērīšanai, izmantojot digitālo prasmju indikatoru (DSI). DSI rādītājs tiek iekļauts ikgadējā Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) ziņojumā, izsekojot ES dalībvalstu progresam digitālajā attīstībā.

Eiropas Komisija ierosinājusi digitālās desmitgades “Digitālo kompasu”, kas ES digitālos mērķus 2030. gadam pārveidotu konkrētos noteikumos. Līdz 2030. gadam būtu jāpanāk, ka vismaz 80% visu pieaugušo ir apguvuši digitālās pamatprasmes. Digitālo prasmju indikatora rādītājs tiek izmantots, lai uzraudzītu šo ambiciozo politikas mērķi.

DSI pirmo reizi tika izmēģināts 2014. gadā. To atjauninot, ir pieejama otrā versija (DSI 2.0), kura pamatā ir Eiropas digitālo kompetenču ietvars DigComp 2.2. Šī atjauninātā DSI versija ir rezultāts darbam, kas 2019.–2022. gadā tika veikts Eurostat Informācijas sabiedrības darba grupā, pielāgojot to pārskatītajam konceptuālajam satvaram (DigComp 2.2), kā arī, lai tas neatpaliktu no tehnoloģiskā progresa kopš pirmās versijas publicēšanas 2015. gadā.

Informācija tiešsaistē:
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Metodoloģija:

Saistīts ar Eiropas digitālo kompetenču ietvaru DigComp 2.2.

Mācību resursu veids:
Metodoloģija
Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes IKT profesionāļiem un digitālajiem ekspertiem.
Valoda:
Angļu
Mērķa grupa:
IKT speciālisti un profesionāļi
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva
Organizācija: