Rīkkopa vecāka gadagājuma cilvēkiem digitālo prasmju pilnveidei

digitālo prasmju pilnveide senioriem

Rīkkopa vecāka gadagājuma cilvēkiem digitālo prasmju pilnveidei

  • 7. jūlijs, 2022. gads
  • 0 comments
Resursi

Projekta “ICT4 vecāka gadagājuma cilvēkiem” ietvaros, piedāvā digitālo prasmju pilnveidi senioriem, ar iespēju mācīties tiešsaistē par to, ka tehnoloģijām ir svarīga loma dzīves kvalitātes uzlabošanā. Tiek piedāvāta viegli pieejama tiešsaistes vide, mācību resursi un rīki sasniegto rezultātu noteikšanai. Projektā ir apkopota iepriekšējo sekmīgo projektu paraugprakse.

Resurss “ICT4 vecāka gadagājuma cilvēkiem” ir rīkkopa izglītotājiem, kuri strādā ar senioru mērķauditoriju, un mācību vide tiem senioriem, kas vēlas apgūt vai pilnveidot savas digitālās prasmes. Resursa mērķis ir palīdzēt vecāka gadagājuma cilvēkiem vecumā no 55 līdz 75 gadiem apgūt un pilnveidot digitālās prasmes, kā arī informēt viņus par daudzajām iespējām, ko sniedz tehnoloģijas, izmantojot tās atbildīgi.

Šajā mācību programmā ir iekļautas 6 kompetenču jomas:

  1. Digitālā saziņa
  2. Digitālie darījumi
  3. Gudrs dzīvesveids labklājībai
  4. Sadarbība digitālajā vidē
  5. Drošība un privātums
  6. Pašorganizēšanās

Katra joma ir sadalīta vairākos apakšmoduļos.

#ict4theelderly

Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes izglītībā.
Mērķa grupa:
Seniori
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valoda:
Angļu
Iniciatīvas veids:
Starptautiska iniciatīva
Metodoloģija:

Nav saistīts ar Eiropas digitālo kompetenču ietvaru DigComp vai e-Kompetenču ietvaru.

Mācību resursu veids:
Mācību programma