e-CF Explorer pašnovērtējuma rīks

e-CF Explorer pašnovērtējuma rīks

  • 4. aprīlis, 2022. gads
  • 0 comments
Resursi

E-CF Explorer ir IT profesionalitātes Eiropā (ITPE) iniciatīva, kuras mērķis ir palielināt Eiropas e-kompetences ietvara (e-CF) pamanāmību un pieejamību. E-kompetences ietvars ir Eiropas standarts un sniedz atsauci uz 41 kompetenci, kas nepieciešamas IKT (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju) profesionāļiem, izmantojot vienotu valodu kompetenču, prasmju, zināšanu un lietpratības līmeņiem.

Šis bezmaksas tiešsaistes pašnovērtējuma rīks ļauj viegli novērtēt savas digitālās prasmes un izpētīt 30 IKT profesionālo lomu profilus, ko noteikusi Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN). Tās ir tipiskākās funkcijas, ko veic IKT speciālisti jebkurā organizācijā.

Šī iniciatīva ir arī daļa no ITPE apņemšanās atbalstīt Digitālo prasmju un darbvietu koalīciju (DSJC). Tā apvieno dalībvalstis, uzņēmumus, sociālos partnerus, bezpeļņas organizācijas un izglītības sniedzējus. Tās mērķis ir novērst digitālo prasmju trūkumu četrās jomās::

  • Digitālās prasmes visiem iedzīvotājiem
  • Darbaspēka digitālās prasmes,
  • IKT speciālistu digitālās prasmes
  • Digitālās prasmes izglītībā.

Saskaņā ar Komisijas sniegto informāciju, līdz 2019. gada jūnijam gandrīz visām dalībvalstīm bija valsts stratēģija, kas ietver digitālās prasmes, un līdz 2020. gada vidum 25 dalībvalstis bija izveidojušas valsts koalīcijas. 2021. gada sākumā Koalīcijā bija vairāk nekā 550 dalībnieku, kuri no 2016. gada decembra līdz 2018. gada jūlijam gandrīz 11 miljoniem eiropiešu visās vecuma grupās piedāvāja iespēju uzlabot digitālās prasmes.

Latvijā ir izveidota sava Digitālo prasmju un darbvietu koalīcija, kurā iesaistītas vairākas ministrijas, IKT nozares apvienības un uzņēmumi, kā arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera. Koalīcijas darbu koordinē Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA). Koalīcijas darbā ir noteikti prioritārie virzieni, kas definēti iepriekš minētajos dokumentos un kas orientēti uz šādiem mērķiem:

  • nodrošināt IKT apmācību atbilstīgi darba tirgus vajadzībām
  • iesaistīt jauniešus IKT jomā
  • izveidot mūsdienīgus un interaktīvus mācību procesus
  • palielināt informētību par digitālās pratības un IKT prasmju nozīmīgumu.
Informācija tiešsaistē:
Digitālo prasmju līmenis:
Vidējs
Augsts
Eksperta
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Metodoloģija:

Bezmaksas tiešsaistes pašnovērtējuma rīks ir izstrādāts, pamatojoties uz Eiropas e-kompetenču ietvaru (e-CF).

Lietotāji var izveidot profilu, izvēlēties konkrētu lomu kādā no IKT uzņēmējdarbības procesiem, piemēram, projektēšanu, izstrādi, ieviešanu, ražošanu, u.c., izvēlēties iepriekš noteiktus e-kompetences līmeņus un izveidot to profilu, kas parāda katrai kompetencei piemērojamos lietpratības līmeņus. Pēc digitālo prasmju novērtēšanas, rezultātus ir iespējams saglabāt un lejupielādēt.

Mācību resursu veids:
Pašnovērtējuma rīks
Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes IKT profesionāļiem un digitālajiem ekspertiem.
Valoda:
Angļu
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva
Mērķa grupa:
IKT speciālisti un profesionāļi
Dažādās nozarēs strādājošie
Uzņēmēji