Ētikas pamatnostādnes pedagogiem par mākslīgā intelekta un datu izmantošanu mācīšanas un mācīšanās procesā

Ētikas pamatnostādnes pedagogiem par mākslīgā intelekta un datu izmantošanu mācīšanas un mācīšanās procesā

  • 12. jūnijs, 2023. gads
  • 0 comments
Resursi

Eiropas Komisija publicējusi ētikas pamatnostādnes pedagogiem par mākslīgā intelekta izmantošanu izglītībā un tās ir pieejamas latviešu valodā. Tās kliedē plaši izplatītus maldīgus priekšstatus par mākslīgo intelektu. Ētikas pamatnostādnes ir Digitālās izglītības rīcības plāna 2021.–2027. gadam darbība.

Vai zinājāt, ka mākslāīgais intelekts (MI) izglītības jomā vairs nav tikai tāla nākotnes vīzija? Piemēram, mēs to jau esam izmantojuši svešvalodu apguvei un dažādu uzdevumu veikšanai, kas saistīti ar individuāli pielāgotu mācīšanu un mācīšanos. MI ir lieliska iespēja pilnveidot izglītības procesu, tomēr par to nav veikta padziļināta ietekmes analīze un būtu jāņem vērā dažādi ētiski apsvērumi.

Šajās pamatnostādnēs ir sniegti gan konkrēti, gan vispārīgi lietošanas piemēri. Tajās ir ņemti vērā ētiskas dabas apsvērumi un prasības un īpaši izceltas jaunas kompetences un svarīgi termini un metodes izglītības jomā.

Pedagogi, kuriem zināšanu līmenis digitālās izglītības jomā ir zems, paredzēti ieteikumi pamatizglītības un vidējās izglītības darbiniekiem. Pedagogiem ar augstāka līmeņa zināšanām un izglītības iestāžu vadītājiem tiek sniegti praktiski norādījumi par to, kā efektīvi integrēt MI un datu izmantošanu skolu mācību programmās. Vienlaikus pievēršoties arī ētikas apsvērumiem, kas ir pamatnostādņu pamatā.

Pamatnostādnes ietver arī ierosinājumus par veidiem, kā veiksmīgāk informēt plašāku sabiedrību un iesaistīt diskusijā par digitālo prasmju pilnveidi MI ētiskai izmantošanai. Pamatnostādnes pedagogi var izmantot, strādājot ar skolēniem klasē un informējot vecākus.

Papildus informācijai pieejama faktu lapa un infografika.

#DEAP #EUDigitalEducation

Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes izglītībā.
Mērķa grupa:
Skolotāji; pasniedzēji
Sabiedrība kopumā
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Mākslīgais intelekts
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valoda:
Angļu
Latviešu
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva
Metodoloģija:

Saistīts ar Eiropas izglītotāju digitālās kompetences ietvaru (DigCompEdu).

Mācību resursu veids:
Citi mācību materiāli