Fit4internet platforma digitālo prasmju novērtēšanai un pilnveidei

Fit4internet platforma digitālo prasmju novērtēšanai un pilnveidei

  • 5. janvāris, 2023. gads
  • 0 comments
Resursi

Fit4Internet ir Austrijā izstrādāta platforma, kuras mērķis ir pilnveidot iedzīvotāju digitālās prasmes.  Platformā ir iespējams meklēt konkrētu kompetenču apguvei pieejamos mācību resursus un atbilstošos piedāvājumus, ko nodrošina dažādi mācību pakalpojumu sniedzēji Fit4internet kursu katalogā. Līdz 2022. gada martam platformā reģistrējušies vairāk nekā 6000 lietotāju.

Papildus mācību saturam, platformas lietotājiem ir iespēja apgūto izmēģināt praktiski, piedaloties viktorīnā, sacensties ar citiem. Viktorīnas ir paredzēta ikvienam, kurš interesējas par tematu “Drošība internetā” un vēlas pilnveidot savas digitālās prasmes.

Fit4internet platformā ir pieejami pašnovērtējuma testi un viktorīnas digitālo prasmju novērtēšanai tādās jomās kā:

Kiberdrošības viktorīnas temati ietver informāciju par ļaunprogrammatūras un izspiedējprogrammatūras veidiem, aizsardzību pret krāpšanu, datu aizsardzības risinājumiem, tostarp praktiski padomi drošības un privātuma iestatījumiem, kā arī autortiesībām.  Atsevišķi viktorīnas moduļi ir paredzēti, piemēram, attālinātajam darbam, bērnu drošību internetā, kā arī iepirkšanos tiešsaistē.

Kiberdrošības viktorīnas saturs ir publiski pieejams saskaņā ar licenci “CC BY-NC 3.0 AT”.

Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes visiem
Mērķa grupa:
IKT speciālisti un profesionāļi
Uzņēmēji
Dažādās nozarēs strādājošie
Sabiedrība kopumā
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Kiberdrošība
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valoda:
Angļu
Iniciatīvas veids:
Starptautiska iniciatīva
Metodoloģija:

Kiberdrošības viktorīnas jautājumi ir veidoti, pamatojoties uz Austrijas digitālās kompetences ietvaru — DigComp 2.2 AT.

Mācību resursu veids:
Pašnovērtējuma rīks