HackerStop kiberdrošības līmeņa novērtēšanas rīks

HackerStop kiberdrošības līmeņa novērtēšanas rīks

  • 15. jūnijs, 2023. gads
  • 0 comments
Resursi

Dansk IT izstrādājusi tiešsaistes rīku “HackerStop, kas paredzēta organizācijām, lai novērtētu savu darbinieku zināšanu līmeni kiberdrošības jautājumos. Tas palīdz organizācijai apzināt aktuālo situāciju un plānot pasākumus, lai uzlabotu vispārējo IT drošību. Mērķis ir izveidot vienotu platformu padziļinās izpratnes veidošanai, lai veicinātu organizācijas kiberdrošības kultūru, pielāgojot konkrētām situācijām un prasībām.

Kiberdrošības līmeņa novērtēšanas aptaujā iekļauti 36 jautājumi, ņemot vērā 6 aspektus: paroles, ziņojumi, informācija, ierīces, incidenti un noteikumi. Eksperti atzinuši tos par būtiskākajiem, lai organizācijā veidotu stabilu kiberdrošības kultūru.

HackerStop rīks palīdz organizācijām novērtēt to pašreizējo kiberdrošības praksi un iesaka jomas, kurās ir vislielākais attīstības potenciāls, lai uzlabotu savu darbinieku zināšanu un organizācijas kopumā līmeni kiberdrošības jomā.

Rīks bezmaksas ir pieejams ikvienam interesentam (angļu un nīderlandiešu valodā).

Izmēģini jau tūlīt!

Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Mērķa grupa:
IKT speciālisti un profesionāļi
Uzņēmēji
Pašvaldību un valsts iestāžu darbinieki
Dažādās nozarēs strādājošie
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Kiberdrošība
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valoda:
Angļu
Dāņu
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva
Metodoloģija:

Nav saistīts ar Eiropas digitālo kompetenču ietvaru DigComp vai e-Kompetenču ietvaru.

Mācību resursu veids:
Pašnovērtējuma rīks