InnoCAPE uzņēmumu digitālā brieduma tests

InnoCAPE uzņēmumu digitālā brieduma tests

  • 24. janvāris, 2022. gads
  • 0 comments
Resursi

InnoCAPE uzņēmumu digitālā brieduma tests ir izstrādāts InnoCAPE projekta ietvaros, kura mērķis ir izveidot sadarbības modeli Baltijas jūras reģiona digitālās inovācijas ekosistēmas ilgtspējīgai attīstībai, stiprinot  publiskā sektora partneru, piemēram, uzņēmumu atbalsta aģentūru  un digitālās inovācijas centru (DIH), spējas.

Digitālā brieduma tests   jums palīdzēs noskaidrot, kur esat savā digitālajā ceļojumā, kā jūs salīdzināties ar citiem nozares dalībniekiem un noteikt iespējamās attīstības jomas. Faktiski mūsdienās uzņēmumiem joprojām ir grūtības saņemt pienācīgas atbildes uz tādiem būtiskiem jautājumiem kā:

  • Kas mūsu uzņēmumiem faktiski ir digitalizācijas jomā?
  • Kā mēs varam salīdzināt ar citiem uzņēmumiem?
  • Kur mēs sāksim un uz ko mums būtu jākoncentrējas?

Tests ir izstrādāts visu veidu uzņēmumiem (lai gan īpašu uzmanību pievēršot MVU), lai tiem nodrošinātu pamata informāciju tālākām diskusijām par problēmām un stratēģiskajām prioritātēm saistībā ar uzņēmumu digitalizācijas procesiem. Tajā ir 26 jautājumi, un tā izpilde aizņem tikai aptuveni 20 minūtes.

Uzņēmumu digitālais briedums tiek vērtēts  5 dimensijās, no kurām katra ir būtiska uzņēmuma tālākai iespējai  veicināt digitalizāciju:

  • digitālo tehnoloģiju integrācija
  • organizācija un vadība
  • stratēģija
  • digitālā inovācija
  • datu analīze.

Pēc iepazīšanās ar testiem rezultāti parādīs, cik lielā mērā šie aspekti ir izstrādāti  uzņēmumā. Rezultāti ļaus novērtēt kā uzņēmuma rezultāti atbilst citu uzņēmumu digitālajam briedumam konkrētā  nozarē, un valstī , kā arī visā Baltijas jūras reģionā. Rezultātus var izmantot ne tikai diskusijai par digitalizāciju jūsu uzņēmumā, bet arī tam, lai sāktu dialogu ar digitālās inovācijas centru (DIH) jūsu reģionā.

 

Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Igaunija
Latvija
Lietuva
Somija
Zviedrija
Mācību specializācijas virziens:
Generic programmes and qualifications not further defined
Metodoloģija:

Resursu projekts.

Mācību resursu veids:
Pašnovērtējuma rīks
Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Valoda:
Angļu
Latviešu
Lietuviešu
Igauņu
Somu
Zviedru
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva
Mērķa grupa:
Uzņēmēji