IT Fitness pašnovērtējuma tests

IT Fitness pašnovērtējuma tests

  • 7. novembris, 2022. gads
  • 0 comments
Resursi

Slovākijas IT asociācija (ITAS) izstrādājusi digitālo prasmju un zināšanu pašnovērtējuma testu “IT Fitness”.  Tests ir pieejams divos grūtības līmeņos un galvenokārt tas ir paredzēts sākumskolu un vidusskolu skolēniem (pirmais līmenis ar 20 jautājumiem), kā arī viņu pedagogiem un augstskolu studentiem (otrais līmenis ar 25 jautājumiem).

Pēc sekmīgas testa pabeigšanas tā dalībnieki saņem digitālo sertifikātu. Pedagogiem ir iespēja saņemt savu izglītojamo testa rezultātus un izmantotu tos, lai izstrādātu jaunas vai pilnveidotu esošās mācību programmas.

Abu līmeņu testu jautājumi ietver digitālo prasmju novērtējumu par 5 dažādām tēmām:

  • Internets
  • Datorsistēmas un drošība
  • Sarežģīti uzdevumi
  • Biroja rīki
  • Sadarbības rīki un sociālie tīkli

Šie testi ir brīvi pieejami arī ikvienam iedzīvotājam, kurš vēlas novērtēt savu digitālo prasmju līmeni, lai noskaidrotu jomas, kurās būtu nepieciešams pilnveidoties, kā arī salīdzināt savus rezultātus ar citiem. 2021. gadā pašnovērtējuma testu aizpildījuši vairāk nekā 30,000 dalībnieku.

Informācija tiešsaistē:
Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes izglītībā.
Mērķa grupa:
Jaunieši, skolēni
Skolotāji; pasniedzēji
Sabiedrība kopumā
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Kiberdrošība
Programmatūra
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valoda:
Angļu
Slovāku
Ungāru
Poļu
Čehu
Iniciatīvas veids:
Starptautiska iniciatīva
Metodoloģija:

Nav saistīts ar Eiropas digitālo kompetenču ietvaru DigComp vai e-Kompetenču ietvaru.

Mācību resursu veids:
Pašnovērtējuma rīks