Mācību materiāls pieaugušajiem digitālo pamatprasmju apguvei

Mācību materiāls pieaugušajiem digitālo pamatprasmju apguvei

  • 6. jūnijs, 2022. gads
  • 0 comments
Resursi

Biedrība “Ritineitis” projekta “Don’t be afraid to computer” ietvaros ir izstrādājis mācību materiālu datorzinību pamatos un tīmekļa pārlūkošanā pieaugušajiem. Šis materiāls ir pielāgots tiem, kuri nekad nav lietojuši datoru un internetu vai arī kādreiz ir domājuši pamēģināt.

Mācību materiāls ir pieejams brīvi un bez ierobežojumiem, gan drukātā, gan elektroniskā formātā, un to var izmantot biedrībās, mācību centros, individuālai apmācībai, bibliotēkās un citur. Tas ir lejupielādējams PDF formātā, un arī informācija par projektu ir brīvi pieejama šeit.

Mācību materiālā ir apkopota būtiskā informācija, kas ļaus patstāvīgi vai ar kāda atbalstu apgūt datorprasmju pamatus un brīvi izmantot tīmekļa piedāvātās iespējas, tostarp elektroniskās saziņas līdzekļus. Materiāls ir piemērots pieaugušajiem un vecāka gadagājuma interesentiem, pat bez iepriekšējām zināšanām.

Mācību materiālā ir iekļautas tēmas, piemēram, pamatinformācija par lietotāja kontu, tā pieslēgšanos un parole, kas nepieciešama internetā lietošanai. Turklāt tiek aplūkotas pirmās darbības internetā, piemēram, epasta izveide un rakstīšana, video skatīšanās un saziņa. Mācību materiālā īpaša uzmanība tiek pievērsta mērķa grupas vajadzībām, iekļaujot jautājumus par datora burtu izmēra pielāgošanu, kā arī skaidrojot tipiskās problēmsituācijas, ar kurām seniori var saskarties, sākot darbu ar datoru un internetu, piemēram, atbildot uz jautājumu, ko darīt, ja dators “neklausa”.

Papildus mācību materiāliem ir izstrādāti arī divi zināšanu pārbaudes testi, kas ļauj lietotājiem novarēt savas jauniegūtās prasmes.

Mācību materiāls pieejams šeit.

Zināšanu pārbaudes testi pieejami šeit.

Šis mācību materiāls tapis pateicoties programmas Nordplus atbalstam.

Nordplus ir Ziemeļvalstu Ministru padomes izveidota programma, kuras projekti vērsti uz sadarbības stiprināšanu starp Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm, pilnveidojot iesaistīto valstu izglītības sistēmas un ieviešot tajās jauninājumus. Nordplus programma atbalsta projektus, kas veicina zināšanu ieguvi, apmaiņu un sadarbības tīklu veidošanu.

Projekta numurs: NPAD-2021/10134 “Don’t be afraid to computer”.

Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes visiem
Mērķa grupa:
Seniori
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valoda:
Latviešu
Iniciatīvas veids:
Starptautiska iniciatīva
Metodoloģija:

Nav saistīts ar Eiropas digitālo kompetenču ietvaru DigComp vai e-Kompetenču ietvaru.

Mācību resursu veids:
Citi mācību materiāli