Mācību materiāls pieaugušajiem digitālo pamatprasmju apguvei

Digitālo prasmju apguve pieaugušajiem

Mācību materiāls pieaugušajiem digitālo pamatprasmju apguvei

  • 6. jūnijs, 2022. gads
  • 0 comments
Resursi

Mācību materiālā koncentrētā veidā apkopots pats galvenais, lai patstāvīgi vai ar kāda palīdzību varētu apgūt datorprasmju pamatus un brīvi izmantot tīmekļa sniegtās iespējas, tajā skaitā elektroniskās saziņas līdzekļus. Materiāls paredzēts pieaugušajiem un vecāka gadagājuma interesentiem bez priekšzināšanām.

Mācību materiāls izmantojams un izplatāms brīvi, bez ierobežojumiem, drukātā un elektroniskā veidā biedrībās, mācību centros, individuālai apmācībai, bibliotēkās u.tml. Šis mācību materiāls tapis pateicoties programmas Nordplus atbalstam.

Mācību materiāls pieejams šeit.

Papildus informācija pieejama šeit.

Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes visiem
Mērķa grupa:
Seniori
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valoda:
Latviešu
Iniciatīvas veids:
Starptautiska iniciatīva
Metodoloģija:

Nav saistīts ar Eiropas digitālo kompetenču ietvaru DigComp vai e-Kompetenču ietvaru.

Mācību resursu veids:
Citi mācību materiāli