Mācību programma zināšanu un prasmju pilnveidei kiberdrošības jomā

kiberdrošības mācību programma

Mācību programma zināšanu un prasmju pilnveidei kiberdrošības jomā

  • 8. augusts, 2022. gads
  • 0 comments
Resursi

Kampaņa “Get Cyber Skilled” tika uzsākta Eiropas kiberdrošības mēneša 2018 ietvaros, un tās mērķis ir atbalstīt pedagogus, vecākus, un IKT kopienu līderus, kuri īsteno aktivitātes jauniešu digitālo prasmju un kiberdrošības zināšanu pilnveidei. Šī kampaņa ir Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūras (ENISA), Eiropas Komisijas un European Schoolnet partnerība.

Kampaņas ietvaros tika izstrādāta mācību programma, kas ietver četrus mācību moduļus:

1. Paroļu pārvaldība
2. Datu dublēšana
3. Privātuma iestatījumi
4. Aizsardzību pret sociālās inženierijas paņēmieniem

Mācību programma ir saskaņota ar Digitālās izglītības rīcības plānu 2021-2027, kura mērķis ir atbalstīt ES dalībvalstu izglītības un apmācības sistēmu ilgtspējīgu un efektīvu pielāgošanu digitālajam laikmetam.

Eiropas kiberdrošības mēnesis ir ikgadēja Eiropas Savienības kampaņa, kuras mērķis ir ar izpratnes uzlabošanas pasākumiem un labas prakses apmaiņu popularizēt kiberdrošības jautājumus iedzīvotāju un organizāciju vidū un sniegt jaunāko informāciju par digitālo drošību. Katru gadu visu oktobri visā Eiropā notiek simtiem pasākumu, to skaitā konferences, darbsemināri, mācības, tīmekļsemināri, prezentācijas, tiešsaistes viktorīnas un citi pasākumi, kuru mērķis ir nodrošināt resursus, kas iedzīvotājiem ļauj gūt plašāku informāciju par pašaizsardzību tiešsaistē.

Plašāka informācija par Eiropas kiberdrošības mēnesi pieejama šeit.

#CyberSecMonth #ThinkB4UClick #EUDigitalEducation

Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes izglītībā.
Mērķa grupa:
Skolotāji; pasniedzēji
Dažādās nozarēs strādājošie
Sabiedrība kopumā
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Kiberdrošība
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valoda:
Angļu
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva
Kompetenču veids:
Paroļu pārvaldība, datu dublēšana, privātuma iestatījumi, aizsardzība pret sociālās inženierijas paņēmieniem
Metodoloģija:

Nav saistīts ar Eiropas digitālo kompetenču ietvaru DigComp vai e-Kompetenču ietvaru.

Mācību resursu veids:
Mācību programma
Organizācija: