MyDigiSkills pašnovērtēšanas tests

MyDigiSkills pašnovērtēšanas tests

  • 19. novembris, 2021. gads
  • 0 comments
Resursi

MyDigiSkills palīdz labāk izprast digitālo prasmju līmeni, novērtējot savas zināšanas, prasmes un attieksmi katrā no piecām Eiropas digitālo kompetenču ietvara DigComp 2.1, jomām. Vairāk nekā desmit gadus DigComp visā ES un ārpus tās ir nodrošinājis vienotu izpratni par digitālo kompetenci, nodrošinot stabilu pamatu digitālo prasmju attīstības stratēģijai, mācību programmu un digitālās kompetences novērtēšanas rīku izstrādei.

MyDigiSkills testu sadarbībā ar partnerorganizācijām ir izveidojusi organizācija ALL DIGITAL balstoties uz Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības centrs (JRC) DigCompSAT izpētes projektu. Tests izstrādāts izmantojot Creative Commons licenci.

Tests ļauj novērtēt savas kompetences piecās šādās jomās:

  • Informācijas un datu lietpratība;
  • Komunikācija un sadarbība;
  • Digitālā satura radīšana;
  • Drošība;
  • Problēmu risināšana.

Galvenie ieguvumi:

  • Analizēt digitālo prasmju līmeni.
  • Atklāt trūkstošās un nepieciešamās digitālās prasmes.
  • Izmantot iespējas uzlabot digitālās prasmes.

Lai varētu izpildīt MyDigiSkills testu, ir jāreģistrējas šeit. Tas dod iespēju saņemt testa rezultātu atskaiti uz e-pastu, pārtraukt, atgriezties un turpināt testa pildīšanu, kā arī atkārtoti redzēt savu rezultātu.

Pabeidzot pašnovērtēšanas testu, tiek saņemts pārskats par savu orientējošo digitālo kompetenču līmeni. Testa izpilde aizņem vidēji 20-30 minūtes. Ir svarīgi, lai jūs atbildētu godīgi un pēc iespējas pilnīgāk, lai precīzāk novērtētu savas digitālās iespējas.

Testa rezultātus var izmantot kā indikatīvu kompetenču novērtējumu, izvēloties nepieciešamās tālākās digitālo prasmju mācību programmas. Šobrīd tests pieejams 11 valodās (latviešu, angļu, holandiešu, franču, vācu, itāļu, lietuviešu, rumāņu, krievu, spāņu un ukraiņu).

MyDigiSkills lokalizāciju latviešu valodā ir veikusi LIKTA. LIKTA ir nevalstiska organizācija, kas apvieno IKT nozares vadošos uzņēmumus, organizācijas un profesionāļus, lai veicinātu informācijas sabiedrības attīstību un digitālās prasmes Latvijā, tā veicinot iedzīvotāju labklājību un uzņēmumu konkurētspēju.

#DigCompSAT #DigComp

Informācija tiešsaistē:
Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes visiem
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Ārpus ES
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valoda:
Latviešu
Angļu
Holandiešu
Vācu
Franču
Itāļu
Lietuviešu
Rumāņu
Spāņu
Iniciatīvas veids:
Starptautiska iniciatīva
Metodoloģija:

Saistīts ar Eiropas digitālo kompetenču ietvaru DigComp.

Mācību resursu veids:
Pašnovērtējuma rīks
Mērķa grupa:
Sabiedrība kopumā