MyDigiSkills pašnovērtēšanas tests

MyDigiSkills pašnovērtēšanas tests

 • 19. novembris, 2021. gads
 • 0 comments
Resursi

MyDigiSkills palīdz labāk izprast digitālo prasmju līmeni, novērtējot savas zināšanas, prasmes un attieksmi katrā no piecām Eiropas digitālo kompetenču ietvara DigComp 2.1, jomām.

MyDigiSkills testa mērķis ir sniegt iespēju iedzīvotājiem pašnovērtet savas digitālās kompetences atbilstoši piecām Eiropas digitālo kompetenču ietvara DigComp 2.1 jomām. MyDigiSkills testu sadarbībā ar partnerorganizācijām ir izveidojusi organizācija ALL DIGITAL balstoties uz Eiropas Komisijas Kopīgās pētniecības padomes ( JRC ) DigCompSAT izpētes projektu. Tests izstrādāts izmantojot Creative Commons licenci.

Tests ietver 5 sadaļas, kas atbilst Digitālo Kompetenču ietvara 5 jomām:

 • Informācijas un datu lietpratība;
 • Komunikācija un sadarbība;
 • Digitālā satura radīšana;
 • Drošība;
 • Problēmu risināšana.

Testa jautājumi ietver 3 jautajumu tipus : zināšanas, prasmes un attieksme.

Pabeidzot pašnovērtēšanas testu, tiek saņemts pārskats par savu orientējošo digitālo kompetenču līmeni. Testa izpilde aizņem vidēji 20-30 minūtes. Testa rezultātus var izmantot kā indikatīvu kompetenču novērtējumu, izvēloties nepieciešamās tālākās digitālo prasmju mācību programmas. Šobrīd tests pieejams 11 valodās, tai skaitā latviešu.

Informācija tiešsaistē:
Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes visiem
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Ārpus ES
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valoda:
Latviešu
Angļu
Holandiešu
Vācu
Franču
Itāļu
Lietuviešu
Rumāņu
Spāņu
Iniciatīvas veids:
Starptautiska iniciatīva
Kompetenču veids:
Tests ļauj novērtēt savas kompetences piecās galvenajās jomās: Informācijas un datu lietpratība, Komunikācija un sadarbība, Digitālā satura radīšana, Drošība, Problēmu risināšana.
Metodoloģija:

MyDigiSkills palīdz labāk izprast digitālo prasmju līmeni, novērtējot savas zināšanas, prasmes un attieksmi katrā no piecām Eiropas digitālo kompetenču ietvara DigComp 2.1, jomām.

Tests ļauj novērtēt savas kompetences piecās galvenajās jomās:

 • Informācijas un datu lietpratība;
 • Komunikācija un sadarbība;
 • Digitālā satura radīšana;
 • Drošība;
 • Problēmu risināšana.
Mācību resursu veids:
Pašnovērtējuma rīks
Mērķa grupa:
Sabiedrība kopumā