OECD rīkkopa “Going Digital”

OECD rīkkopa “Going Digital”

 • 29. decembris, 2023. gads
 • 0 comments
Resursi

OECD izstrādātā rīkkopa “Going Digital” palīdz valstīm izpildīt digitālās pārveides solījumus, novērtējot to digitālās attīstības stāvokli un nodrošinot rādītājus, kā arī politikas norādes un pasākumus galvenajām ieinteresētajām personām.

Rīkkopa “Going Digital” ir būtisks resurss iekļaujošas digitālās ekonomikas un sabiedrības veidošanai. Tā ir strukturēta 7 politikas dimensijās, lai nodrošinātu visaptverošu pieeju politikas veidošanai un digitālās pārveides veicināšanai:

 • Piekļuve tīkla infrastruktūrai, pakalpojumiem un datiem
 • Digitālo tehnoloģiju un datu efektīva izmantošana
 • Datos balstīta un digitāla inovācija
 • Labas darbvietas visiem
 • Sociālā labklājība un iekļaušana
 • Gatavība digitālajam laikmetam
 • Tirgus atvērtība digitālās uzņēmējdarbības vidē

Rīkkopas piezīmes

Rīkkopā ir apzināti būtiski aspekti, kas jāņem vērā, risinot digitālā laikmeta izaicinājumus, un sniegtas inovatīvas pieejas un politikas ieteikumi konkrētu izmaiņu veikšanai. Kopumā apkopoti 24 dokumenti aptver dažādus tematus, sākot ar privātumu un datu aizsardzību, sistēmu sadarbspēju un beidzot ar labbūtības novērtēšanu digitālajā laikmetā.

Piezīmes ir saistītas ar OECD rīkkopas 10 caurviju tematiem: 

 • Dati un datu plūsmas
 • Norises
 • Digitālā pārvalde
 • Digitālās tehnoloģijas
 • Dzimums
 • Izaugsme un labklājība
 • Informācijas vide
 • Darba ražīgums
 • Zināšanas un prasmes
 • MVU

Vairāk par rīkkopas piezīmēm uzzināsiet šeit.

Latvijas galvenie rādītāji un tendences aplūkojamas šeit.

#OECD

Informācija tiešsaistē:
Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes IKT profesionāļiem un digitālajiem ekspertiem.
Mērķa grupa:
IKT speciālisti un profesionāļi
Dažādās nozarēs strādājošie
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Vidējs
Augsts
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valoda:
Angļu
Iniciatīvas veids:
Starptautiska iniciatīva
Metodoloģija:

Saistīts ar Eiropas digitālo kompetenču ietvaru DigComp.

Mācību resursu veids:
Pašnovērtējuma rīks