Padomu siena “Drošāks internets sākas ar Tevi”

Padomu siena “Drošāks internets sākas ar Tevi”

  • 13. aprīlis, 2023. gads
  • 0 comments
Resursi

Dorssinternets.lv ir sagatavojis materiālus skolotājiem un izglītības iestādēm, ko izmantot mācību procesā, lai veicinātu bērnu un jauniešu izpratni par drošu interneta un tehnoloģiju izmantošanu.

Skolotāji tiek aicināti kopā ar skolēniem veidot plakātus vai padomu sienas, kuros atspoguļotu zinības, kas apgūtas izmantojot dorssinternets.lv mācību materiālus, kas pieejami šeit. Šādi plakāti ne tikai veicina diskusijas par svarīgiem drošības jautājumiem virtuālajā vidē, bet arī stimulē bērnu un jauniešu radošumu, radot vienaudžiem domātus ieteikumus radošā plakātā.

Mājas lapā driossinternets.lv ir pieejami dažādi materiāli, lai veicinātu diskusijas un jauniešu izpratni par tehnoloģiju izmantošanu, uzvedību tiešsaistē, kā arī dažādiem citiem jautājumiem un sociālo tīklu platformām. Apgūstot šo informāciju skolēniem jāsagatavo padomu siena, kurā katrs var paust savu viedokli par to “Kā pasargāt sevi internetā?”.

Padomu sienas sagatavošana iet roku rokā ar diskusijas veicināšanu bērnu un jauniešu vidū par svarīgākajiem interneta drošības jautājumiem. Ar diskusiju palīdzību skolotāji tiek mudināti iesaistīt bērnus un jauniešus pārdomās, ļaujot labāk apzināties dažādus virtuālos riskus un apdraudējumus. Skolēniem ir svarīgi apzināties dažādu risku ietekmi uz to darbībām virtuālajā dzīvē un rast atbildes uz jautājumiem:

  • Kā tu ikdienā rūpējies par savu drošību internetā?
  • Kāpēc drošāks internets sakās ar tevi pašu?

Lai veiksmīgāk veicinātu skolēnu iesaisti un atbalstītu skolotājus sarunas veidošanā, diskusijas laikā ir ieteicams izmantot drossinternets.lv sagatavotos padomu materiālus, kas pieejami vietnes mājas lapā šeit.

Digitālas nedēļas ietvaros, skolas un skolotāji tiek aicināti dalīties sociālajos tīklos ar šiem padomu sienu attēliem atzīmējot @drossinternets.lv un izmantojot tēmturi #DrošāksInternetsSākasArTevi.

Digitālās nedēļas ietvaros būs iespēja balsot par interesantāko padomu, kā arī to var iesniegt šeit.

Sīkāka informācija par padomu sienas izstrādi pieejama šeit.

Informācija tiešsaistē:
Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes izglītībā.
Mērķa grupa:
Studenti
Skolotāji; pasniedzēji
Jaunieši, skolēni
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valoda:
Latviešu
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva
Metodoloģija:

Saistīts ar Eiropas digitalo kompetenču ietvaru DigComp.

Mācību resursu veids:
Citi mācību materiāli