Digitālo prasmju resursi

0
Resursi

BIBLIO projekta resursi bibliotēku nozares speciālistiem

Publicēti projekta laikā izstrādātie materiāli ikvienam, kurš vēlas attīstīt vai sākt savu karjeru bibliotēku nozarē, pilnveidot digitālās, uzņēmējdarbības un caurviju prasmes, lai tās pielietotu inovatīvu pakalpojumu un risinājumu izstrādē.

  • 29. aprīlis, 2023. gads
0
Resursi

Digitālo prasmju bibliotēka

Digitālo prasmju bibliotēka ir atvērta bezmaksas mācību resursu krātuve digitālo prasmju pilnveidei, kuru izstrādājusi un pārvalda Pasaules izglītības centrs (EdTech).

  • 2. marts, 2023. gads
0
Resursi

IKANOS pašnovērtējuma testi

Pašnovērtējuma rīks dažādām mērķauditorijām, lai novērtētu digitālās prasmes, atbilstoši Eiropas digitālo kompetenču ietvara iedzīvotajiem DigComp piecām jomām.

  • 11. novembris, 2022. gads
0
Resursi

IT Fitness pašnovērtējuma tests

Digitālo prasmju un zināšanu pašnovērtējuma tests skolēniem, studentiem un viņu pedagogiem, ko izstrādājusi Slovākijas IT asociācija.

  • 7. novembris, 2022. gads