“Pārbaudiet savas digitālās prasmes!” pašnovērtējuma rīks

“Pārbaudiet savas digitālās prasmes!” pašnovērtējuma rīks

  • 17. janvāris, 2022. gads
  • 0 comments
Resursi

Digitālās prasmes ir svarīgas darbam, studijām, piekļuvē pakalpojumiem un preču iegādei, kā arī saziņai ar draugiem un ģimeni. Veiciet testu un uzziniet vairāk par savām digitālajām prasmēm, noskaidrojiet savu prasmju līmeni un sāciet tās pilnveidot! Tests ilgst aptuveni 30 minūtes no brīža, kad sākat atbildēt uz jautājumiem. Varēsiet sekot līdzi savam progresam visu testa sesijas laiku progresa joslā.

Tests ļauj novērtēt savas kompetences piecās galvenajās Eiropas digitālo kompetenču ietvara DigComp 2.1, jomās:
  • Informācijas un datu lietpratība: Testā tiks pārbaudītas prasmes meklēt dažādu veidu digitālo saturu (datnes, tīmekļvietnes utt.), tam piekļūt un izmantot. Runa ir arī par prasmi salīdzināt dažādus informācijas avotus un izprast, kuri no tiem ir uzticami. Arī prasme saglabāt, pārvaldīt un kārtot mapes un dažādus datņu veidus ietilpst šajā kompetenču jomā.
  • Komunikācija un sadarbība: Testā tiks pārbaudītas prasmes izmantot digitālās tehnoloģijas, lai mijiedarbotos, komunicētu un sadarbotos ar citiem cilvēkiem. Šeit ietilpst prasme iesaistīties sabiedrības dzīvē ar publisku un privātu digitālo pakalpojumu palīdzību. Arī prasme pārvaldīt savu identitāti un reputāciju tīmeklī ietilpst šajā kompetenču jomā.
  • Digitālā satura radīšana: Testā tiks pārbaudītas prasmes veidot un rediģēt dažādu veidu digitālo saturu, tostarp teksta un multivides failus. Runa jo īpaši ir par prasmēm, kas ir vajadzīgas, lai uzlabotu un integrētu dažādu veidu informāciju un saturu. Arī prasme izprast, kā darbojas autortiesības un licences un kā izstrādāt komandas datorsistēmai, ietilpst šajā kompetenču jomā.
  • Drošība: Testā tiks pārbaudītas prasmes aizsargāt ierīces, saturu, personas datus un privātumu, pateicoties izpratnei par riskiem un apdraudējumiem digitālajā vidē. Runa ir arī par prasmēm, kas ir vajadzīgas, lai aizsargātu fizisko un psiholoģisko veselību un spētu saprast digitālo tehnoloģiju lomu sociālajā labklājībā un iekļautībā. Arī izpratne par digitālo tehnoloģiju lietošanas ietekmi uz vidi ietilpst šajā kompetenču jomā.
  • Problēmu risināšana: Testā tiks pārbaudītas jūsu prasmes, kas ļauj identificēt vajadzības un tehniskās problēmas, kā arī izvēlēties piemērotus tehnoloģiskos risinājumus, lai tās atrisinātu. Runa ir arī par prasmēm, kas ir vajadzīgas, lai izmantotu digitālos rīkus jauninājumu ieviešanai procesos un produktos. Arī spēja izprast, kuras digitālās kompetences ir jāpilnveido, un spēja sekot līdzi digitālajam progresam ietilpst šajā kompetenču jomā.
Ko vēl jūs varat darīt?
  1. Reģistrēt savas digitālās prasmes – pēc testa pabeigšanas jūs varēsiet papildināt tiešsaistes profilu vai CV ar savām digitālajām prasmēm. Nepalaidiet garām iespējas izcelt savas digitālās prasmes!
  2. Saņemt kursu ieteikumus – saņemiet testa rezultātiem atbilstīgus kursu priekšlikumus un mācību iespējas, lai pilnveidotu savas digitālās prasmes! (Pieejams drīzumā)
  3. Iepazīstieties ar savu mācību ceļvedi – aplūkojiet mācību plānus, kas palīdzēs izprast, kurām digitālajām prasmēm ir jāpievērš uzmanība, un paskaidros, kā tās pilnveidot, lai sasniegtu savu nosprausto mērķi.

Eiropas Komisija nodrošina šo pakalpojumu bez maksas 29 valodās, tai skaitā latviešu.

PĀRBAUDIET SAVAS DIGITĀLĀS PRASMES!

Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes visiem
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valoda:
Latviešu
Angļu
Bulgāru
Horvātu
Čehu
Dāņu
Holandiešu
Igauņu
Somu
Franču
Vācu
Grieķu
Ungāru
Īru
Itāļu
Lietuviešu
Maltiešu
Poļu
Portugāļu
Rumāņu
Slovāku
Slovēņu
Spāņu
Zviedru
Iniciatīvas veids:
Starptautiska iniciatīva
Kompetenču veids:
Informācijas un datu lietpratība; Komunikācija un sadarbība; Digitālā satura radīšana; Drošība; Problēmu risināšana.
Metodoloģija:

Tests ir izveidots, pamatojoties uz Kopīgā pētniecības centra un Eiropas Komisijas izstrādāto satvaru pilsoņu digitālajai kompetencei. Jaunākajā satvara versijā DigComp 2.1 ietilpst piecas kompetenču jomas, 21 digitālā kompetence un 8 prasmju līmeņi. Testā jums būs iespēja novērtēt savu līmeni skalā no 1 līdz 6 piecās kompetenču jomās. Šī testa vajadzībām netiek ņemts vērā DigComp 2.1 skalas 7. un 8. līmenis. Pabeidzot testu, saņemsiet kopējos rezultātus par katru kompetenču jomu un iegūto vidējo līmeni visām kompetencēm (proti, pamata, vidējais vai augstākais līmenis).

Mācību resursu veids:
Pašnovērtējuma rīks
Organizācija:
Mērķa grupa:
Uzņēmēji
Sabiedrība kopumā