Pasaules bankas rokasgrāmata “Digitālās prasmes: kas, kā un kāpēc?”

Pasaules bankas rokasgrāmata “Digitālās prasmes: kas, kā un kāpēc?”

  • 4. jūlijs, 2022. gads
  • 0 comments
Resursi

Rokasgrāmata “Digitālās prasmes: kas, kā un kāpēc?” ir resurss, kas palīdz Āfrikas valstīm sagatavot digitālo prasmju valsts rīcības plānu augstākajā izglītībā un tehniskajā profesionālajā izglītībā (TVET), kurā galvenā uzmanība pievērsta straujai digitālo prasmju attīstībai jauniešu vidū.

Resurss piedāvā valstīm septiņu soļu metodoloģiju valsts digitālo prasmju rīcības plāna sagatavošanā. Valsts digitālo prasmju rīcības plānā tiek noteikti mērķi desmit gadiem ar izmērāmiem mērķrādītājiem un izklāstītas darbības, nepieciešamie resursi, tai skaitā izmaksas, un sīki izstrādātas aktivitātes, kas aptver piecu gadu periodu šo mērķu un uzdevumu sasniegšanai. Izmaksu plāns palīdz valstīm noteikt prioritātes, kā plašā mērogā pilnveidot jauniešu digitālajās prasmes, atbilstoši pašreizējam un prognozētajam pieprasījumam nākotnē.

Lai gan uzsvars tiek likts uz digitālo prasmju pilnveidi vidējā un augstākā līmenī augstākās izglītības un TVET studentiem, tās pieeju var pielāgot arī citiem izglītības līmeņiem, piemēram, skolas izglītībai.

Digitālo prasmju rīcības plāns paredz piecus darbības virzienus:

  1. poltikas platformu iedarbināšana;
  2. digitālo prasmju programmu reformēšana;
  3. tehnoloģiju izmantošana mācību procesā;
  4. mācību iestāžu pieslēgšana ātrgaitas internetam;
  5. kapacitātes stipināšana un darbības procesu pārskatīšana.

IKT profesionāļu izglītošanā papildus tehnoloģiju prasmēm jāparedz arī tādu prasmju apguve, kas saistītas ar stratēģisko domāšanu, līderību un radošuma izmantošanu.

#DEA4A

Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes izglītībā.
Mērķa grupa:
Skolotāji; pasniedzēji
Studenti
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valoda:
Angļu
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva
Metodoloģija:

Nav saistīts ar Eiropas digitālo kompetenču ietvaru DigComp vai e-Kompetenču ietvaru.

Mācību resursu veids:
Metodoloģija