“Profesiju pasaule” – informatīvi materiāli darba vides iepazīšanai

“Profesiju pasaule” – informatīvi materiāli darba vides iepazīšanai

  • 7. jūnijs, 2023. gads
  • 0 comments
Resursi

Mājaslapas “Profesiju pasaule” mērķis ir sniegt informāciju skolēniem, vecākiem un karjeras izvēles atbalsta speciālistiem par dažādu profesiju darba saturu, prasībām un apguves iespējām. Mājaslapā aprakstītās profesijas sakārtotas pa nozarēm un darbavietām. Katras profesijas informatīvo materiālu veido apraksts, profesionāļa intervija/ieteikumi no profesijas pārstāvjiem, darba vides attēlu galerija un attiecīgās profesijas apguves iespējas.

Mājaslapa “Profesiju pasaule” darbojas kopš 2012. gada decembra, to uztur Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības atbalsta un starptautiskās sadarbības departaments, kura paspārnē ir arī Nacionālā izglītības iespēju datubāze NIID.LV un “NIID.LV Karjeras izvēles testi” un spēle “Kļūšu par profesionāli”.

Mājaslapas primārā mērķauditorija ir 7.-12.klašu skolēni, karjeras konsultanti un vecāki. Līdz šim mājaslapā iekļautas 20 nozares ar 66 darbavietām un 402 profesijām, kā arī ar karjeras izvēles atbalstu saistīti resursi “Kļūsti uzņēmējs”, “Izpēti profesiju pats”, “Karjeras izvēles atbalsts”, “Video par Skills profesijām” un “NIID.lv karjeras izvēles testi”. Profesiju un resursu klāsts tiek pastāvīgi paplašināts.

Veidojot mājaslapā atainojamo profesiju struktūru un profesiju aprakstus, tiek izmantota informācija par vidējās profesionālās un augstākās izglītības iestāžu piedāvājumu, Nozaru ekspertu padomju izstrādātie nozaru apraksti un nozaru kvalifikāciju struktūrasLR Profesiju klasifikatora informācija, kā arī konsultācijas ar nozaru asociācijām, nozarē strādājošiem uzņēmumiem, profesiju pārstāvjiem un izglītības iestādēm.

No 2017. gada līdz 2022. gada 30. septembrim Profesiju pasaules saturs tika pilnveidots un papildināts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Sadaļā “Izpēti profesiju pats!” pieejamie resursi:

Seko jaunumiem “Profesiju pasaule” Twitter un Facebook.

Informācija tiešsaistē:
Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes izglītībā.
Mērķa grupa:
Jaunieši, skolēni
Studenti
Skolotāji; pasniedzēji
Sabiedrība kopumā
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valoda:
Latviešu
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva
Metodoloģija:

Nav saistīts ar Eiropas digitālo kompetenču ietvaru DigComp vai e-Kompetenču ietvaru.

Mācību resursu veids:
Pašnovērtējuma rīks