BIBLIO projekta resursi bibliotēku nozares speciālistiem

BIBLIO projekta resursi bibliotēku nozares speciālistiem

  • 29. aprīlis, 2023. gads
  • 0 comments
Resursi

Noslēdzies projekts “BIBLIO – Digitālās prasmes un kompetences Eiropas  bibliotekāriem” bibliotēku nozares speciālistiem un citiem interesentiem. Publicēti projekta laikā izstrādātie materiāli latviešu un angļu valodā ikvienam, kurš vēlas attīstīt vai sākt savu karjeru bibliotēku nozarē, pilnveidot digitālās, uzņēmējdarbības un caurviju prasmes, lai tās pielietotu inovatīvu pakalpojumu un risinājumu izstrādē.

Projekta ietvaros tikai veikts pētījums, lai identificētu bibliotēku darbinieku esošās un nākotnē nepieciešamās digitālās, uzņēmējdarbības un caurviju prasmes, lai, mainoties bibliotēku lomai, tās speciālisti varētu piedāvāt apmeklētājiem inovatīvus pakalpojumus un risinājumus.

Balstoties uz veikto pētījumu rezultātiem un projekta partneru diskusijām, tika izstrādāti divi darbavietu profili. Tajos ir ietvertas kompetences, kas aptver gan darbu ar sabiedrību, gan bibliotekāru specifiskos darbus, kas saistīti ar digitālo transformāciju:

  • Sabiedrības iesaistes un komunikācijas speciālists – darbojas vietējo kopienu labā, lai identificētu, izmēģinātu un pilnveidotu piedāvātos klātienes un digitālos pakalpojumus, kas veicina iesaistīšanos un novērš šķēršļus bibliotēkas pakalpojumu izmantošanā, informācijas pratībā un digitālajā iekļaušanā.
  • Digitālās transformācijas veicinātājs – atbalsta kolēģus un bibliotēkas darbību veiksmīgā pārejā uz digitālo laikmetu. Viņi atbalsta digitalizācijas aktivitātes un dažādu digitālo risinājumu izmantošanu bibliotēkā.

Atbilstoši definētajiem darbavietu profiliem, tika izstrādāta detalizēta mācību programma, mācību metodoloģija, kā arī mācību rīkkopa, kas šobrīd ir pieejamas arī latviešu valodā.

Latviešu valoda pieejamie materiāli:

Citi informatīvie materiāli angļu un latviešu valodā pieejami šeit.

Visi izstrādātie materiāli tika pilotēti 4 projekta dalībvalstīs – Latvijā, Bulgārijā un Grieķijā un Itālijā, un kopumā pilotmācībās piedalījās vairāk nekā 400 dalībnieki. Pēc pilotmācību noslēguma, tika apkopoti dalībnieku ieteikumi, un izstrādātie materiāli uzlaboti saskaņā ar mācību dalībnieku, mentoru un ekspertu rekomendācijām.

BIBLIO projektu īsteno konsorcijs, ko veido desmit partneru organizācijas no piecām ES valstīm: Beļģijas, Bulgārijas, Grieķijas, Itālijas un Latvijas. Projekta īstenošanā ir iesaistīti publisko bibliotēku tīkli, bibliotēku un arhīvu organizācijas, universitātes, profesionālās izglītības un apmācības (PIA) nodrošinātāji un Eiropas sadarbības tīkli. Projektu Latvijā īsteno SIA DMG un Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC)

Vairāk par projektu lasīt šeit.

Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību. Līguma Nr.: 608964-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-VET-NETPAR

#DigitalBiblio #digitalskills

Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Mērķa grupa:
Skolotāji; pasniedzēji
Pašvaldību un valsts iestāžu darbinieki
Dažādās nozarēs strādājošie
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Vidējs
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valoda:
Latviešu
Angļu
Iniciatīvas veids:
Starptautiska iniciatīva
Mācību resursu veids:
Metodoloģija