Motivācijas programma meiteņu iesaistei STEM

Motivācijas programma meiteņu iesaistei STEM

  • 19. jūlijs, 2023. gads
  • 0 comments
Resursi

Meitenes un sievietes ir nepietiekami pārstāvētas STEM jomās. Sabiedrības un kultūras aizspriedumi var atturēt meitenes no interešu īstenošanas matemātikā un zinātnē. Projektā “Papildinātā realitāte STEM izglītībā” tika apvienotas STEM (latviešu valodā – zinātnes, tehnoloģiju, inženierijas un matemātikas) mācīšanas un veicināšanas kompetences, kā arī izpētes un dizaina pieredzei papildinātās realitātes tehnoloģiju jomā.

Projekta ietvaros partneri izmantoja papildinātās realitātes rīku kā efektīvu, inovatīvu digitālo risinājumu izmantošanu skolotāju vidū, kas ļautu paātrināt tradicionāla STEM mācīšanās procesa transformāciju interaktīvā mācību pieredzē un vienlaikus veicinātu dzimumu vienlīdzību STEM jomās.

Kā viens no galvenajiem rezultātiem ir izstrādāta rokasgrāmata “Motivācijas programma meiteņu iesaistei STEM“, apkopojot vērtīgus ieteikumus un praktiskus piemērus. Rokasgrāmatas mērķis ir risināt šādus izaicinājumus, sniedzot skolotājiem stratēģijas un resursus, lai mudinātu meitenes apmeklēt vairāk dabaszinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas nodarbības, padarot STEM izglītību pieejamāku un iekļaujošāku. 

Šajā rokasgrāmatā interesenti tiek iepazīstināti ar motivējošām pieejām un paraugpraksi no Eiropas valstīm, lai iesaistītu partnervalstu meitenes STEM, kā arī ar tādiem aktivitāšu piemēriem, kas veicina meiteņu iesaisti – piemēram, praktiski vingrinājumi, lomu spēles, stāstu stāstīšana, simulācijas un iniciatīvas, kurās galvenā uzmanība ir pievērsta meitenēm. Dažādi pasākumi, kuros, lai veicinātu meiteņu iesaistīšanos, tiek iesaistītas sievietes zinātnieces no vietējās apkārtnes, kuras ir sevi pierādījušas kā lomu piemēri zinātnes jomās.

Lai veicinātu dzimumu līdztiesību darba vietā, ir būtiski veicināt meiteņu interesi par STEM. Veicinot atzinīgi vērtējamu un iekļaujošu klases vidi, ietverot praktiskas darbības, atbalstot sieviešu lomu piemērus, novēršot neapzinātus aizspriedumus un veicinot izaugsmes domāšanu, skolotājiem var būt izšķiroša nozīme, iedvesmojot un mudinot meitenes īstenot savus STEM talantus. Atbalsts meiteņu izglītībai un izaugsmei STEM var palīdzēt likvidēt šķēršļus dzimumu līdztiesībai un radīt daudzveidīgāku un taisnīgāku nākotni. Skolotājiem ir milzīgs potenciāls būtiski ietekmēt meiteņu dzīvi un veicināt taisnīgāku un daudzveidīgāku STEM nākotni, izmantojot šajā rokasgrāmatā izklāstītās stratēģijas.

#STEM #EPALE

Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes izglītībā.
Mērķa grupa:
Skolotāji; pasniedzēji
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valoda:
Latviešu
Iniciatīvas veids:
Starptautiska iniciatīva
Metodoloģija:

Nav saistīts ar Eiropas digitālo kompetenču ietvaru DigComp vai e-Kompetenču ietvaru.

Mācību resursu veids:
Citi mācību materiāli