SELFIE pašnovērtējuma rīks

SELFIE pašnovērtējuma rīks

SELFIE pašnovērtējuma rīks

  • 23. februāris, 2022. gads
  • 0 comments
Resursi

Mūsdienu skolām ir aizvien vairāk iespēju mācību procesā izmantot jaunākās tehnoloģijas, taču kāda ir gatavība tās ikdienā mērķtiecīgi izmantot? To jebkura Eiropas Savienības (ES) skola tagad var noskaidrot, izmantojot viegli lietojamu un pielāgojamu bezmaksas pašnovērtējuma rīku “SELFIE”, kas tapis pēc Eiropas Komisijas (EK)iniciatīvas. To var izmantot pamatskolas vecākajās klasēs, vidusskolā un profesionālās izglītības un mācību iestādēs.

Izmantojot šo rīku, skolām iespējams izveidot savu digitālo pašportretu, tāpēc tas nosaukts par “SELFIE” (no angļu vārda “pašportrets” vai “pašbilde”). Tas piedāvā aptaujāt skolēnus, skolotājus un skolu vadītājus, lai noskaidrotu, cik liela ir viņu digitālā kompetence. Izmantojot šo rīku, ir iespēja arī uzzināt kāda ir viņu pieeja mūsdienu tehnoloģijām. Saņemtie rezultāti sniegs informāciju gan par to, kāds ir skolā un skolēniem pieejamais tehnoloģiju aprīkojums, gan par to, cik lielā mērā tehnoloģijas tiek izmantotas praksē. Iegūtos rezultātus skolas varēs izmantot, gan lai izlemtu, kādas apmācības piedāvāt pedagogiem, gan lai paši skolotāji saprastu, cik lielā mērā stundās var izmantot digitālās tehnoloģijas. Visi dati, kas par skolu gūti, izmantojot “SELFIE” pašnovērtējuma rīku, paliks skolas rīcībā, un tikai tās pašas ziņā būs, vai ar šo informāciju dalīties. Tajā pašā laikā dati tiks arī anonimizētā veidā apkopoti, lai apjaustu ES skolu digitālās pratības līmeni.

Komisija ir izstrādājusi “SELFIE” pašnovērtējuma rīku kopīgi ar izglītības ekspertiem no visas Eiropas. Tas ir pieejams 31 valodā (24 ES oficiālajās valodās, kā arī albāņu, gruzīnu, maķedoniešu, serbu, melnkalniešu, krievu un turku valodā). Rīka izveidošana un ieviešana ir viena no Digitālās izglītības rīcības plāna 2021-2027, ko Eiropas Komisija prezentēja pērn. Plāns veidots, lai attīstītu eiropiešu digitālās prasmes, tostarp digitālo iespēju mērķtiecīgāku izmantošanu izglītības jomā.

Informācija tiešsaistē:
Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes izglītībā.
Mērķa grupa:
Jaunieši, skolēni
Skolotāji; pasniedzēji
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Programmatūra
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valoda:
Latviešu
Angļu
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva
Metodoloģija:

Lai skolas varētu izmantot šo rīku, tām jāreģistrējas “SELFIE” platformā, norādot pamatinformāciju par skolu, piemēram, vai tā ir pamatskola vai vidusskola, lielumu un atrašanās vietu. Tāpat skolai jāizvēlas laikus dalībai “SELFIE” aptaujā un jāatlasa tās dalībnieki. Aptauju var neveikt visi skolēni, bet, piemēram, noteikta klašu grupa atkarībā no skolas vajadzībām. Tiks piedāvāta aptaujas sagatave, ko skola varēs koriģēt: kādus jautājumus noņemot nost un kādus pievienojot. Atbilžu sniegšana aizņems aptuveni pusstundu. Kad atbildes būs iesniegtas, “SELFIE” pats ģenerēs atskaiti par skolas digitālo pratību. “SELFIE” aptauju var ik pa laikam atkārtot, lai noskaidrotu, vai un kas skolas digitālajā pratībā ir mainījies. Izmanto iespēju piedalīties!

Mācību resursu veids:
Pašnovērtējuma rīks
Organizācija: