Spānijas nacionālais ietvars pedagogu digitālajām kompetencēm

Spānijas nacionālais ietvars pedagogu digitālajām kompetencēm

  • 6. oktobris, 2023. gads
  • 0 comments
Resursi

2022. gada maijā Spānijas valdība apstiprināja nacionālo ietvaru pedagogu digitālajām kompetencēm, kuru izstrādājusi ekspertu darba grupa ar pārstāvjiem no visām Spānijas izglītības pārvaldēm.

Ietvars ir saskaņots ar Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības centra izstrādāto Eiropas Iedzīvotāju digitālās kompetences ietvaru (DigComp) un Eiropas izglītotāju digitālās kompetences ietvaru (DigCompEdu), pielāgojot Spānijas izglītotāju profesionālās pilnveides posmiem 6 jomās:

  1. joma: profesionālā iesaiste.
  2. joma: digitālie resursi.
  3. joma: mācīšana un mācīšanās.
  4. joma: vērtēšana.
  5. joma: izglītojamo iespēju nodrošināšana.
  6. joma: izglītojamo digitālās kompetences veicināšana.

Ietvara pamatā ir progresa modelis, kas strukturēts 3 posmos un 2 kompetences līmeņos.

Katrā no kompetences līmeņiem ir divas apakškategorijas (klases darbā un individuāli), kas apraksta katrā konkrētajā līmenī nepieciešamās zināšanas un prasmes ar praktiskiem piemēriem.

Spānijas nacionālais ietvars pedagogu digitālajai kompetencei pieejams ŠEIT.

#EiropasKomisija #DigComp #DigCompEdu

Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes izglītībā.
Mērķa grupa:
Skolotāji; pasniedzēji
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valoda:
Angļu
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva
Metodoloģija:

Saistīts ar Eiropas Iedzīvotāju digitālās kompetences ietvaru (DigComp) un Eiropas izglītotāju digitālās kompetences ietvaru (DigCompEdu).

Mācību resursu veids:
Citi mācību materiāli