Tiešsaistes pašnovērtējuma rīks “Digital Skills Accelerator”

Tiešsaistes pašnovērtējuma rīks “Digital Skills Accelerator”

  • 23. oktobris, 2022. gads
  • 0 comments
Resursi

Gandrīz pusei Eiropas iedzīvotāju joprojām trūkst digitālo pamatprasmju, kas arvien vairāk vajadzīgas gan darbavietā, gan personīgajā dzīvē. Digitālā pārveide ir viena no Eiropas Savienības galvenajām prioritātēm. Ar dažādiem atbalsta mehānismiem tiek veicināta digitālo tehnoloģiju ieviešana, padarot digitālo prasmju trūkumu vēl acīmredzamāku.

Tiešsaistes pašnovērtējuma rīks “Digital Skills Accelerator”, kas izstrādāts ar Eiropas Savienības programmas Erasmus+ līdzfinansējumu, palīdz labāk izprast digitālo prasmju līmeni, atbilstoši Eiropas digitālo kompetenču ietvara iedzīvotajiem DigComp jomām. Tā aizpildīšana aizņem apmēram 30 minūtes.

Pabeidzot pašnovērtēšanas testu, tiek saņemts personalizēts pārskats “Radara diagramma” par savu digitālo prasmju līmeni. Savus rezultātus iespējams salīdzināt ar citu personu rezultātiem un saņemt ieteikumus par vispiemērotāko apmācību, lai pilnveidotu savas digitālās prasmes noteiktās jomās.

Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes izglītībā.
Digitālās prasmes visiem
Mērķa grupa:
Skolotāji; pasniedzēji
Dažādās nozarēs strādājošie
Sabiedrība kopumā
Jaunieši, skolēni
Studenti
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valoda:
Angļu
Spāņu
Poļu
Iniciatīvas veids:
Starptautiska iniciatīva
Metodoloģija:

Jautājumi par informācijas un datu pratību, komunikāciju un sadarbību, digitālā satura veidošanu un drošību ir veidoti atbilstoši Eiropas digitālo kompetenču ietvara iedzīvotajiem DigComp jomām.

Mācību resursu veids:
Pašnovērtējuma rīks