Vadlīnijas izglītotājiem digitālās pratības veicināšanai

Vadlīnijas izglītotājiem digitālās pratības veicināšanai

  • 7. novembris, 2022. gads
  • 0 comments
Resursi

Šā gada 11. oktobrī Eiropas Komisija publicējusi vadlīnijas izglītotājiem, lai veicinātu digitālo pratību cīņā pret dezinformācijas izplatīšanos. Vadlīnijas ir daļa no Digitālās izglītības rīcības plāna un to mērķis ir uzlabot izglītojamo digitālo pratību, sniedzot praktiskas zināšanas.

Vadlīnijas piedāvā mācību materiālus un metodes jauniešu digitālo prasmju novērtēšanai un kritiskās domāšanas attīstīšanai, lai stiprinātu viņu informatīvo noturību. Turklāt ar labās prakses piemēriem mācot, kā digitālās tehnoloģijas izmantot atbildīgi un jēgpilni. Izglītotājiem nav nepieciešamas padziļinātas zināšanas digitālo prasmju jomā.

Vadlīnijās sniegti praktiski noderīgi ieteikumi un aktivitāšu idejas, kas attiecas uz šādiem jautājumiem:

  • Kā mēs varam mudināt jauniešus domāt kritiski un pārbaudīt faktus?
  • Kādu informāciju klasificē kā dezinformāciju un atšķirt tās veidus?
  • Kas ir dziļviltojumi un kā tos atpazīt?

Papildus informācijai pieejama faktu lapa, infografika un video.

Pilnu publikācijas tekstu var lasīt šeit.

Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes izglītībā.
Mērķa grupa:
Skolotāji; pasniedzēji
Jaunieši, skolēni
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valoda:
Angļu
Franču
Vācu
Bulgāru
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva
Metodoloģija:

Nav saistīts ar Eiropas digitālo kompetenču ietvaru DigComp vai e-Kompetenču ietvaru.

Mācību resursu veids:
Citi mācību materiāli
Organizācija: