E-prasmju nedēļa 2017  veiksmīgi noslēgusies!

“E-prasmju nedēļā” iespēju apgūt un uzlabot zināšanas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā izmantojuši vairāk nekā 24 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju, kas piedalījušies klātienes pasākumos, kā arī dažādos tiešsaistes digitālo prasmju novērtēšanas testos un konkursos. Nedēļas laikā visā Latvijā norisinājās 638 pasākumi.

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) pateicas par aktīvu līdzdalību E-prasmju nedēļas 2017 organizēšanā visiem partneriem – IKT nozares uzņēmumiem un nevalstiskajām organizācijām, pašvaldībām, bibliotēkām, skolām, NVA un banku filiālēm un visiem citiem, kas organizēja pasākumus visā Latvijā.

E-prasmes 2017 rezultāti_LVPateicoties visiem jums, esam spējuši E-prasmju nedēļu organizēt augstā saturiskā līmenī! Kopīgiem spēkiem esam sagatavojuši 638 dažādus e-prasmju nedēļas klātienes pasākumus, kā arī iespēju Latvijas iedzīvotājiem sekot līdz nedēļas tiešraidēm un piedalīties tiešsaistes testos. Nedēļas pasākumos visā Latvijā piedalījušies vairāk nekā 24 000 dalībnieki.

“E-prasmju nedēļa 2017 “visā Latvijā norisinājās no 27. marta līdz 2. aprīlim un tā tika organizēta Eiropas kampaņu European Get Online week 2017 un Digital Skills and Jobs Coalition ietvaros.

E-prasmju nedēļu Latvijā organizēja Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar vairāk nekā 150 valsts un privātā sektora partneriem un novadu pašvaldībām. E-prasmju nedēļas galvenie partneri bija Microsoft Latvia un Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs.

Apkopotie dati liecina, ka arī šogad visaktīvāk E-prasmju nedēļas pasākumos piedalījušās sievietes (63%). Analizējot pēc nodarbošanās, atklājās, ka 53% dalībnieku ir skolēni vai studenti, piektā daļa, bijuši strādājošie un 18% – bezdarbnieki. Aktīvākie nedēļas dalībnieki bijuši vecumā līdz 24 gadiem (57%), vairāk nekā ceturtā daļa jeb 27% bijuši vecumā no 25 līdz 54 gadiem, bet 16% bijuši vecāki par 54 gadiem.

Aktivitātes E-prasmju nedēļas dalībniekiem bija pieejamas gan klātienē, gan tiešsaistē jeb online.