New Picture (2)

ITSVET projekta ietvaros notiek darbs pie mācību programmas lokalizēšanas un mācību materiālu veidošanas 

New Picture (3)Projekta ITSVET “IKT drošība Profesionālās Izglītības sistēmā “ ietvaros partneri uzsākuši aktīvu darbu pie mācību programmas izstrādes un mācību materiālu atlases. 2016. gada nogalē projekta sanāksmē Tallinā Latvijas, Igaunijas un Somijas partneri vienojās par mācību programmas saturu un metodoloģiju. Mācību programma paredzēta EQF 5. kvalifikācijas līmenim un tā ietvers sekojošus moduļus:

1.            Information Security Management – 5 ECTS

2.            Business Continuity Management – 5ECTS

3.            Customer Service / Service Delivery – 5ECTS

4.            Securing IT Solutions – 15ECTS

Mācību programmas darba variants angļu valodā pieejams: http://eprasmes.lv/wp-content/uploads/2016/05/ITSVET-Curriculum-working-version-ENG.pdf 

Līdz 2017. gada jūnijam paredzēta programmas lokalizācija Latviešu, Somu un Igauņu valodā. Kā arī notiek darbs, lai apzinātu pieejamos mācību resursus gan angļu, gan partneru valodās.

Jūnijā partneri tiksies Helsinkos, lai izvērtētu progresu pie mācību programmas izstrādes un mācību materiālu apkopošanas. Kā arī tiks plānotas nākamās projekta aktivitātes, tai skaitā pasniedzēju apmācības.

Projekts Nr. CB36 „IKT drošība profesionālās izglītības sistēmā” („ICT Security in VET” – ITSVET)  tiek realizēts Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas ietvaros.

Projekta mērķis ir izstrādāt IKT drošības speciālista izglītības moduli un tam atbilstošo mācību metodoloģiju un materiālus profesionālās izglītības sistēmai Baltijas valstīs. Lai sasniegtu šo mērķi, projekts paredz izstrādāt inovatīvu apmācību programmu, materiālus un apmācītus pasniedzējus attiecīgajā jomā.

Share →

Atbildēt