HIS4HE projekta sanāksme Bonnā

his4he-logoŠī gada 3. un 4. maijā Bonnā notika projekta “Health Information Systems training and certification implementation for higher education” – HIS4HE otrā partneru sanāksme. Sanāksmē piedalījās partneri no Lietuvas, Latvijas un Vācijas.

Sanāksmes galvenais mērķis bija izvērtēt projekta pirmos intelektuālos rezultātus: izpēti par projekta mērķa grupas – ārstu, medicīnas personāla un medicīnas studentu esošajām IKT zināšanām un prasmēm, kā arī apmācību vajadzībām, ņemot vēra E-veselības sistēmu ieviešanu un izmantošanu Latvijā un Lietuvā.  Projekta ietvaros tika veikta gan esošo E-veselības sistēmu un risinājumu analīze abās valstīs, gan izpētītas esošās studiju programmas un to ietvaros piedāvātas IKT apmācības.  Izpētes ietvaros tika veikta arī fokusa grupas ekspertu aptauja abās valstīs: Latvijā un Lietuvā. Ar projekta izpētes rezultātiem partnerus iepazīstināja LIKTA Viceprezidente Māra Jākobsone un Projekta vadītāja no ITI – Renata Danieliene.

Sanāksmes ietvaros tika arī detalizēti pārspriests izstrādātās mācību programmas (Syllabus) saturs, kā arī ECDL testu izstrādes principi un e-apmācību kursa principi.

Nākamā projekta sanāksme notiks Rīgā, 2017. gada oktobrī.

Presentation1bonna- grupabonna- apsroede

Share →

Atbildēt