Turpinās apmācības projekta “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā” (Nr. 1.2.2.3/16/I/002) ietvaros!

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) 2016.gada 5. decembrī  noslēdza līgumu Nr. 1.2.2.3/16/I/002 ar Centrālo Finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par ES fonda projekta „“Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā” īstenošanu. Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda aktivitātes 1.2.2.3. “Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti” ietvaros.

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photography-image89636137Projekta mērķis ir veicināt komersantu izpratni par inovācijām un paaugstināt mazo un mikro uzņēmumu (MMU) darbinieku un pašnodarbināto kvalifikāciju, tādejādi sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darba efektivitātes un produktivitātes paaugstināšanu.

Projekta laikā tiek  īstenotas apmācības šādos tematiskajos blokos:

  • Digitālās tehnoloģijas;
  • Uzņēmuma iekšējo procesu digitalizācija;
  • Digitālie rīki ražošanas un pakalpojumu attīstībai.

Projekta apmācības tika uzsāktas 2017. gada februārī un kopumā ir apmācīti vairāk kā 200 darbinieki no 122 uzņēmumiem.

Projekta trešajā ceturksnī (05.2017.-07.2017.) apmācības pabeidza 194 darbinieki no 99 uzņēmumiem, kopā ceturkšņa laikā notika 30 apmācību kursi.

Kopumā projektā dalību pieteikuši jau vairāk kā 300 komersantu.

Latvijas mazajiem un mikro uzņēmumiem, kā arī pašnodarbinātajām personām ir iespēja iesaistīties apmācību projekta īstenošanas gaitā sazinoties ar LIKTA biroju, mmu@likta.lv, tel. 67311821 kā arī piesakot dalību mājas lapā: www.mmu.lv

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB

Share →

Atbildēt